Engelli Sürücüler İçin Ayrılan Park Yerlerinin Engelsiz Sürücüler Tarafından Kullanımını Engellemek İçin Ne tür Tedbirler Alınmıştır?


Engelli Sürücüler İçin Ayrılan Park Yerlerinin Engelsiz Sürücüler Tarafından Kullanımını Engellemek İçin Ne tür Tedbirler Alınmıştır? 

5378 Sayılı Engelliler Kanunu’nun 31’inci maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda, engellilerin kullandığı araçlar için özel park yeri ayrılması, sürücüler için park kartı düzenlenmesi ve engelli olmayanların buralara park etmesinin yasaklanmasına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park yasağı getirilmiştir. Bu kanunda ayrıca park yasağı getirilen engelli park yerlerini düzenleyen hükmün ihlâli hâlinde para cezası iki kat artırılır hükmü ile ayrıca düzenlenerek, yasağın engelliler lehine pozitif ayrımcılık sağlayacak şekilde güçlendirilmesi sağlanmıştır. 

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde de araçların, engelli araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmesinin yasak olduğu yeniden vurgulanmış, yasaklanmış yerlerde ve hallerde park edilen araçlara nasıl müdahale edileceği belirtilmiştir. Yönetmelikte ayrıca gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümlerin ayrılmasının sağlanması İl ve İlçe Trafik Komisyonunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 


Yorum Gönder

0 Yorumlar