Kendi İş Yerini Kurmak İsteyen Engellilere Devletin Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve KOSGEB tarafından geliştirilen ortak bir çalışma ile ‘’Girişimcilik Engel Tanımaz’’ projesi engellilerin iş gücü piyasasına dâhil olmalarını sağlayarak ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmelerini amaçlamaktadır. 

Projeyle, engellilerin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerine katılımı, iş kurma aşamasında koçluk desteği almaları ve başlangıç sermayesi niteliğindeki KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden yararlanmaları hedeflenmektedir. 


57- KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Nedir? 

İşletme kuruluş desteği: 

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti için 3.000 (üç bin) TL olup, işletme kuruluş giderlerini kapsar. 

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım Ve Ofis Donanım Desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınan/ alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 (onbeş bin) TL’dir. 

İşletme giderleri desteği: 

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 

1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 12.000 (on iki bin) TL’dir. Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır: 

• Personel net ücretleri 

• İş yeri kirası 

• Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, iş yerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri 

Sabit yatırım desteği: 

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için temi- nat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL’dir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar