Malul Sayılma Hali Nedir?


Malul Sayılma Hali Nedir? 


Sosyal güvenlik sistemi içinde, çalışma hayatına girdik- ten sonra herhangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen, iş kazası/meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı %60 ve üzerinde olan sigortalı malul sayılır. 

Maluliyete Esas Teşkil Edecek Sağlık Kurulu Raporları Nasıl ve Nerede Düzenlenir? 


Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü tarafından size verilen sevk yazısında belirtilen, Devlet üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Askeri hastaneler sağlık kurulu raporu düzenleyebilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar