Tablet ile Bireysel Eğitim Destek ProgramıMobil uygulamaları kullanarak Down sendromlu çocukların bireysel eğitim çalışmalarına, ince motor gelişimine, dikkat, dil gelişimi, el göz koordinasyonu becerilerine destek olmak üzere açtığımız sınıflarımızda 6-14 yaş çocuklarımızla hem eğleniyor hem öğreniyoruz.

Sınıflara kayıt olmak için bizi arayabilirsiniz.

Dersler hafta içi 1 saat olarak planlanmaktadır ve ücretsizdir. Tablet çalışma esnasında dernek tarafından temin edilmektedir.

Eğitim programının içerisinde aile bireylerine de eğitim verilmektedir.

Mobil Uygulamalarla Eğitim

...Uluslararası Eğitim Komisyonu'nun UNESCO'ya sunduğu, 21'inci yüzyılı kapsayan raporda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri eğitim için değerli bir araç olarak görülmekte, “bilgisayar ve multimedya sistemlerinin, her öğrencinin kendi ritmine göre ilerleme gösterebileceği, bireyselleştirilmiş yolların tanımlanmasına imkân sağladığı” belirtilmektedir. Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı okulda başarısızlıkla mücadele etmeye yardımcı olmaktadır. “Geleneksel eğitim sistemi içerisinde sınırlılıklar yaşayan öğrencilerin, teknolojileri kullanma fırsatları olduğunda daha fazla motive oldukları ve böylelikle yeteneklerini daha iyi ortaya koyabildikleri” genel anlamda gözlemlenmektedir (UNESCO, 1998).

Birkaç farklı koşula bağlı olarak, yaşlarına göre görevleri yerine getirme bakımından ortalama düzeyde kalan bu bireylerin yeterliliklerini arttırma amacıyla araştırmacılar tarafından yardımcı teknolojiler kavramı oluşturulmuştur (Alcantud, 2000).

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu gruba sağladığı avantajlar şöyle sayılabilir (Perez de la Maza, 2000):

● Görme başta olmak üzere duyuları uyarırlar, zira özel gereksinimli bireylerde bilişsel görsel işleme mekanizması daha ağırlıklı kullanılmaktadır;

● Her bireyin kişisel özellikleri ve öğrenme hızıyla uyumlu, farklı uygulama ve programların ihtiyaca göre düzenlenip kişiselleştirilebilmesine fırsat sunmaları dolayısıyla çok yönlülük, esneklik ve uyum sağlayabilme gibi niteliklerle aktif öğrenmeyi desteklemektedirler;

● Bağımsız çalışmayı desteklemekte ve mümkün kılmaktadırlar;

● Motivasyon ve pekiştirmeye harika bir kaynak sağlarlar, Böylelikle bireyin daha iyi odaklanabilmesini sağlamakta ve hata yaptığında fazla olumsuz dönüt almasına engel olmaktadırlar.

● Öngürebilir cevaplarla kontrol edilebilir bir ortam sağlamaktadırlar.

Yorum Gönder

0 Yorumlar