TCDD Engellilere Yönelik İndirimlerYHT ve ANAHAT TRENLERİNDE YAPILAN İNDİRİMLER;


a)Gidiş-Dönüş bileti alanlara %15 : Aynı çıkış – varış istasyonları arasında satışa açık trenler ile yapılan gidiş-dönüş seyahatlerinde uygulanır. Yolcularımız isterlerse seyahatlerinde farklı trenler ( YHT-Anahat), farklı mevkiler (1 ve 2. Mevkiler) ve farklı vagonlar (yataklı, örtülü kuşetli vb.) seçebilirler.


b)Genç %20: 13-26 yaşları arasında bulunan gençler faydalanabilmektedir.


c)Öğretmen% 20: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bu bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan tüm öğretmenlere (Müdür, müdür yardımcısı dahil), Yükseköğretim kuruluşlarında (üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerinde) çalışan tüm öğretim elemanlarına, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlere,


d)Askeri yolcu% 20: Türk Silahlı kuvvetlerinde halen çalışmakta bulunan subay, astsubay ve askeri memurlara, NATO’nun askeri görevlilerine, uzman, uzatmalı çavuş, onbaşı ve erlere (sevk muhtırasız biletle yapacakları seyahatlerde)


e)En az 12 kişilik grup yolcular% 20: Niteliklerine bakılmaksızın en az 12 kişi olmak veya bu adet üzerinden ücret ödemek koşuluyla grup halinde seyahat etmek isteyen yolculara,


f) 60 yaş ve üzerindeki yolcular% 20,


g) Yerli ve yabancı Basın Kartı sahipleri %20: Yerli ve yabancı basın kartı sahiplerine Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilen kartlar geçerlidir.
h) Çalışan TCDD/ TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. Personeli, eşi, çocukları ile TCDD/ TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. emeklisi ve eşine %20


i) 65 Yaş ve üzerindeki yolcular %50,


j )Çocuk (7-12 yaş arası)% 50 indirim yapılır. ( Ayrı bir yer istenmemek koşuluyla 0-6 yaş çocuklar ücretsiz seyahat edebilir.)


*Yaşa dayalı indirimlerde (Genç, 65 Yaş vb.) yaş hesabı yapılırken gün ve aya bakılmaz, doğum yılı esas alınır. 
ÜCRETSİZ TAŞIMALAR


Uluslararası anlaşmalar ve yasalar gereği yapılan taşımalardır. İlgili kanunlarca kendilerine ücretsiz seyahat hakkı tanınan yolcular, yolcu trenlerinde yapacakları seyahatlerde;
– TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen, üzerinde “ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI” yazılı Ücretsiz Seyahat Kartlarını ibraz ederek,
– Engelli yolcular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca verilen, üzerinde “ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI” yazılı Ücretsiz Seyahat Kartlarını veya Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen üzerinde “SERBEST” yazılı Özürlü Kimlik Kartını veya Özür durumunu belirtir Nüfus Hüviyet Cüzdanı göstererek,
– Yabancı demiryolu idareleri ile yapılan anlaşmalar gereği, yabancı demiryolu çalışanları permi belgelerini ibraz ederek,


Ücretsiz seyahat edebilirler.


Bu indirimlerden faydalanmak isteyen ve gerekli özelliklere sahip yolcuların, ilgili kurumdan alınmış ve TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. tarafından kabul görmüş belgeleri satış anında ve kontrollerde ibraz etmesi gerekir. Aksi halde “trende bilet” hükümleri uygulanır.


İndirimin uygulanabilmesi için gerekli belgeler, seyahat edebilecek seferler, sınıflar, ayrılacak yer sayısı ve satış kuralları yasalarda ayrı bir hüküm yoksa TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. tarafından belirlenir.


Bazı durumlarda yasa gereği yapılacak ücretsiz seyahatten faydalanacak yolcuların TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. Müşteri ilişkileri yönetim sisteminde veya bağlı bulunduğu kurumda kaydının olması aranır. Yolcunun kaydı yoksa indirimlerden faydalanamaz.


Kanuni indirimlerle yapılacak yolculuklarda, indirim hakkı sadece seyahat ücretini kapsar. Yolcu tarafından talep edilen ek hizmetlere ait ücret ayrıca tahsil edilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar