Vodafone Engelsiz Yaşam Limitsiz DSL Kampanyası
Engelsiz Yaşam Limitsiz DSL Kampanyası


Genel Esasları

Tarife, engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli Aboneler’in katılımına açıktır.Engellilerin atadıkları veya kendilerine atanan vasiler engelli vasisi olduğunu belirten resmi belgeler ve www.vodafone.com.tr internet sitesinde yer alan diğer belgelerle Tarife’ye katılım sağlayabilirler.

Yeni abonelik tesis ederek tarifeye katılımda standart başvuru belgelerinin yanı sıra engelli olunduğunu ve engel nedenini belirten şu belgelerden gereklidir: Engelli kimlik/seyahat kartı, Sağlık Kurulu Raporu, engelli son kullanıcı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, yabancı uyruklu engelli pasaport belgesi kimlik kartı.

Abone’nin Tarife’den yararlanabilmesi için Abone’nin engelli olduğu bilgisinin Vodafone Net ve/veya yetkilendirmiş olduğu iş ortakları tarafından işlenmesi ve Abone tarafından sunulan engelli olduğunu tevsik eder belgelerin suretlerinin Vodafone Net tarafından muhafaza edilmesi zorunludur. Abone’nin hakları ve kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için 

http://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/gizlilik_politikasi.php 

Bu tarife paketinin herhangi bir şekilde usulüne uygun olarak kullanılmadığının tespiti halinde müşterinin tarife paketi 30 gün içinde bulunduğu tarifenin indirimsiz hali ile değiştirilerek ilgili tarifede kalınan sürede sağladığı avantajların 3 katı bedel mevcut düzenlemeler gereği ayrıca faturasına yansıtılır.Abonenin diğer Vodafone Net kampanyalarından bu tarifeye geçişi ancak mevcut kampanya çıkış koşullarını gerçekleştirmesi ile mümkün olacaktır

Tarife kapsamında faturalandırma elektronik imzalı e-fatura üzerinden yapılacaktır. Bu tarifeye gelen aboneler posta fatura alamayacak olup, Abone işbu kampanya süresi boyunca faturalarını elektronik imzalı e-fatura olarak istediğini beyan ve kabul eder. Elektronik imzalı e-fatura kampanya girişinde ve taahhütnamede Abonenin beyan ettiği e-posta adresine gönderilecektir. Abonenin beyan ettiği e-posta adresi bilgisinin doğruluğu abonenin sorumluluğundadır. Abone kampanya süresince elektronik imzalı e-fatura almak istemez ise, bu talebini her zaman Vodafone Net’e bildirebilir. Bu halde fatura abonelere posta ile gönderilecektir.

Tarife dâhilinde limit ve altyapının desteklediği azami internet hızına kadar internet hızı yükseltilebilir. Abone geçiş yaptığı tarife ücretine göre ücretlendirilir.

Seçilen Kampanya kapsamında Abone tarafından eski internet servis sağlayıcısı nezdinde aboneliğin sonlandırılması halinde mevcutta bir taahhüt söz konusu ise, taahhütün iptal edilmesi nedeni ile yansıyacak taahhüt iptalinden doğan fatura bedelinin en fazla 150 TL’lik kısmı, Vodafone Net tarafından kesilecek hizmet bedeli faturasına indirim olarak yansıtılacaktır. Bunun için eski internet servis sağlayıcısı nezdindeki taahhüt iptalinden doğan fatura bedelinin yer aldığı bir fatura örneğinin Vodafone Net’e geçiş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde 0 216 556 31 73 veya 0 216 556 31 77’e fakslanması gerekmektedir.

Tarife kapsamında abonenin Vodafone Net'ten modem talep etmesi halinde vergiler dahil 165,60 TL olan ADSL modem bedeli Aboneye 24 aylık fatura dönemi boyunca aylık 6,90 TL ödem e seçeneği ile veya vergiler dahil 237,60 TL olan VDSL modem bedeli aboneye 24 aylık fatura dönemi boyunca aylık 9,90 TL ödeme seçeneği ile sunulur.

Seçilen Kampanya kapsamında Abonenin Vodafone Net'ten modem alması halinde, Abonenin kullanımından kaynaklanan arızalar hariç olmak üzere, cihazda meydana gelen arızalar 2 (iki) yıllık garanti süresince garanti kapsamına dahil olup, arızalı cihaza ilişkin değişim işlemleri Vodafone Net tarafından abonenin talebi üzerine gerçekleştirilecektir.

Abonenin taahhüt süresi dolmadan başka kampanyaya geçmesi ya da aboneliğini taahhüt süresi dolmadan iptal ettirmesi durumunda abonelik/kampanya iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler, alınmayan bağlantı ücretleri, başvuru bedelleri, modem kurulum bedelleri ve diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı aboneye Vodafone Net tarafından cayma tarihini takip eden aydaki döneminde ilk faturasına yansıtılır. Şu kadar ki; bu tutar hiçbir zaman, iptal ettirilme tarihinden taahhüt süresi sonuna kadar olan dönem için seçilen kampanya kapsamında Abone tarafından ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacaktır. Varsa, kalan cihaz bedelleri abonenin lehine olan tutarına üzerine eklenecektir.

Abone Vodafone Net’ten modem almıyorsa, yüksek hızlarda bağlantı kurabilmesi için sahip olduğu modemin VDSL ve Fiber teknolojisini destekliyor olması gerekmektedir. 24 Mbps ve üzeri hızlarda Abonenin bulunduğu lokasyonun altyapısına uygun olarak Fiber ya da Fiber Hız (VDSL2) altyapıları üzerinden hizmet sağlanmaktadır.

İnternet hizmeti kapsamında, hız seçeneklerinde Abonenin alacağı hız garanti edilmemekte olup, Abonenin hattının uygunluğuna ve santrale olan mesafesine bağlı olarak paket içinde tanımlı, alabileceği en yüksek hızda hizmet verilecektir.

Geçiçi olarak internet erişimine ihtiyaç duymayan Aboneler, 180 günde en fazla 1 kez, tek seferde 90 günü aşmayacak şekilde hatlarını dondurabilirler. Hat dondurma işlemi vergiler dahil 29 TL olarak faturalandırılır. Hat dondurma süresi içinde olan Abonelerden aylık İnternet erişim ücreti alınmayacak, aylık erişim ücreti dışında kalan; kullanılan katma değerli hizmet ücretleri, cihaz aylık bedeli, kota aşım ücretleri, hat dondurmadan dolayı yansıtılması gereken iadeler, geçen aydan devir eden ücretler var ise faturalanacaktır.

Borç nedeniyle kesilen internet hizmetinin yeniden açılması durumunda bir takvim yılı içerisinde ilk açma-kapama bedeli alınmayacaktır.

Abonenin bu Tarife taahhüt süresi içinde yeni adrese taşınması ve Aboneye taşındığı yeni lokasyonda Fiber/Fiber Hız hizmetinin sunulamaması durumunda, Abonenin Vodafone Net tarafından sunulan ADSL hizmetlerine ilişkin kampanyalardan birine geçiş yaparak Vodafone Net’ten hizmet almak istememesi durumunda Abonenin bu taahhütnameden caydığı kabul edilecek ve bu taahhütname kapsamında belirtilen cayma bedelleri Aboneye uygulanacaktır.

Abonenin bu Tarife taahhüt süresi içinde yeni adrese taşınması ve Vodafone Net tarafından sunulan internet hizmetlerini kullanmaya devam etmesi durumunda nakil ücreti yansıtılacaktır.

Hat açma-kapama, hat dondurma, nakil, devir (Sair işlemlerden doğan bedeller) talepleri için Aboneye yansıtılacak güncel ücretler www.vodafone.net.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Kalan modem taksitleri müşterinin lehine olan tutarına üzerine eklenecektir.

Abonelik Sözleşmesinden doğan damga vergisi Abonenin sorumluluğundadır.

Vodafone Net modemin markasını ve İnternet hizmeti liste fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Abone, tarife koşullarını imzalayarak, tarifeye katılmayı kabul eder.


(Tarife 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.)