Aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri hakkında soru cevapSoru 121: Aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmetlerinden yararlanmak için yapılacak müracaatlarda istenecek belgeler nelerdir?Aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmetlerinden yararlanmak için yapılacak müracaatlarda engelliye ait engelli sağlık kurulu raporu istenir. Engellinin bulaşıcı hastalığı ve madde bağımlılığı olması durumunda bu durum raporda belirtilir.


Soru 122: Aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerindeki hizmetlerden yararlanacak engelli bireylerin hangileri öncelikli olarak değerlendirilir?


Erken gelişim döneminde olan ve desteğe ihtiyacı olan 0-6 yaş arası engelliler,
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanmayanlar,
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan yararlanamayanlar,
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan yararlanıp da bakım hizmetlerine gereksinimi olanlar,
Ailesi yanında bakımı ve rehabilitasyonunda güçlük yaşananlardır.


Soru 123: Aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerine hangi engelli bireyler kabul edilmemektedir?Kontrol altına alınamayan bulaşıcı bir hastalığı olan, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı olan, şok ve reaksiyon döneminde olan ve psikiyatrik hastalığından dolayı atak dönemde olan veya kendisine ve çevresine zarar verme durumu olup bu durumu kontrol altına alınamayan engelli bireyler merkeze kabul edilmezler. Bu tür bireyler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilir.


Soru 124: Aile danışma ve rehabilitasyon merkezinden engellinin ayrılışı hangi durumlarda gerçekleşir?


Engellinin merkezde uygulanan bakım ve rehabilitasyon programını tamamlaması.
Engellinin kendisinin veya yasal temsilcisinin isteği üzerine.

Kabule esas olan bilgi ve belgelerin gerçek durumu yansıtmadığı saptandığında.
Engelli bireylerin ve ailelerinin merkezin işleyiş ve çalışma düzenine aykırı davranış ve eylemlerinin süreklilik göstermesi hâlinde.
Yapılan mesleki çalışmalara rağmen Engellinin merkez ortamına sürekli uyumsuzluk göstermesi hâlinde.
Engelli, aile danışma ve rehabilitasyon merkezinden aşağıdaki hâllerde engelli koordinasyon ve değerlendirme kurulunun teklifi ve kuruluş müdürünün onayı ile ayrılır veya çıkarılır.


Soru 125: Rehabilitasyon merkezlerinde kalmak için ücret ödenmekte midir?Merkezlerde hizmet verilen Engellilerden, verilen hizmet nedeniyle herhangi bir ücret alınmaz. Ancak bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sürekli bakımı sağlanan Engellilere bakmakla yükümlü olan kişilerden ekonomik durumu nafaka alınmasına uygun olanlardan nafaka alınır.


Soru 126: Bakım merkezinde gönüllü olarak hizmet vermek istiyorum ne yapmam gerekir?Merkezlerde gönüllü olarak hizmet vermek isteyen kişilerin başvuruları kuruluş müdürlüğü tarafından kabul edilir. Bu kişilerin çalışma usul ve esasları, sosyal servis personelince yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucu belirlenir, işlemleri ve çalışmaları Genel Müdürlükçe hazırlanan ilgili mevzuata göre takip edilir.