Engelli Bireylere Sağlanan İndirim ve Muafiyetlerle ilgili Soru ve Cevaplar 4Soru 34: Malûl ve engelliler tarafından gümrük vergisinden muafen ithal edilecek başka eşya var mıdır?


Engellilerin eğitimi, çalışması veya fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak özel suretle imal edilmiş olup, malûl ve engellilerin kendi kullanımları için getirdikleri veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum ve kuruluşlarca ithal edilen ve Kararnamede sayılan eşyalar gümrük vergilerinden muaftır.


Soru 35: Gümrük vergisinden muafen ithal edilen yedek parçalara indirim var mıdır?


Özel olarak malûl ve engellilerin kullanımına mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve standart aksesuarlara veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamındadır. Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların muafen ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının tevsik edilmesi gerekir.

Soru 36: Gümrük vergisinden muafen yedek parça ithal edebilmek için nereye başvuru yapılır?


Bu eşyaların muafen ithaline ilişkin talepler, doğrudan eşyanın getirildiği Gümrük İdaresine yapılır.

Soru 37: Müze ve ören yeri girişlerinde engellilere indirim nasıl uygulanmaktadır?


Müze ve ören yerlerine, engelliler ile bir refakatçisi, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliklerini ibraz etmek suretiyle ücretsiz biletle girmektedirler.

Soru 38: Milli parklar, Tabiatı koruma alanları ve Tabiat parklarına girişinde engellilere indirim nasıl uygulanmaktadır?


Engelliler, harp malulü ve gaziler ile bunların eşleri, çocukları ve anne babalarından, kimliklerini ibraz etmek suretiyle milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte ücret alınmamaktadır.

Soru 39: GSM şebekelerinde (cep telefonlarında) uygulanan indirimli tarife nasıldır?


GSM operatörleri, engelli kişilere özel tarifeler uygulanmaktadır.

Soru 40: EKPSS sınavında hangi kurumlara atama yapılmaktadır?

Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,
İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır.

Soru 41: EKPSS kadroları hangi kurum tarafından belirlenmektedir?


Atama kadroları Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

Soru 42: EKPSS sınavına katılmak için belirlenen engel oranı var mıdır?


Bu sınava girebilmek için % 40 üzeri engel oranı bulunması gerekmektedir.

Soru 43: EKPSS sınavına girebilmek için eğitim düzeyi şartı var mıdır?


EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Soru 44: Ortaöğretim ve altı eğitim düzeyi engelliler memur olabilirler mi?


Kuraya, ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Soru 45: Engel durumu dolayısıyla sınav esnasında refakatçi sağlanmakta mıdır?


EKPSS’de istekleri halinde engellilere engel grubuna uygun refakatçi temin edilir.

Soru 46: EKPSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?


EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.).

Kurumlar özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.

Soru 47: Son sınıf öğrencisi engelli kişi EKPSS'den atanabilir mi?


Yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilir. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

Soru 48: EKPSS başvuru yerleştirme ve atama tarihleri nasıl öğrenilir?


EKPSS ve kuranın tarihi, başvuru tarihi, başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağı Resmi Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı bir gazetede ve ÖSYM, DPB ve Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde duyurulur.

Soru 49: EKPSS soruları bütün engelli sınıflarında standart mıdır?


Sınavda 4 engel grubu vardır.
1) Genel engelliler
2) Görme engelliler
3) İşitme engelliler
4) Zihinsel engelliler

Soru 50: EKPSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir?


EKPSS sonuçları dört yıl süreyle geçerlidir.