Engelli Bireylere Sağlanan İndirim ve Muafiyetlerle ilgili Soru ve Cevaplar 6

Soru 66: Engelli çocuğu olan çalışan anneler için özel bir düzenleme var mıdır?


Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı Kanunla, sosyal güvenlik sistemimize getirilen yeni bir düzenleme ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek. Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecek. Yapılan bu düzenleme ile engelli çocuğu olan kadınlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır.

Soru 67: Engelli memurlar gece nöbeti ve gece vardiyası tutacaklar mıdır?


Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.

Soru 68: Engelli bireyler erken emekli veya malulen emekli olmak için nereye müracaat etmelidir?


Engellilerin emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi ilgili SGK tarafından yapılmaktadır. Engelliler erken emeklilik ya da malülen emeklilik işlemlerini SGK'a müracaat ederek başlatabilirler.

Soru 69:Huzurevine yerleşmek istiyorum kaç yaşında olmam gerekir?


60 yaş ve üzerinde olmanız gerekiyor.

Soru 70:Huzurevine yerleşmek istiyorum başvuru koşulları nelerdir?


60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
Ruh sağlığı yerinde olmak,
Bulaşıcı hastalığı olmamak,
Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,
Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.
Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,

Ayrıca ruh sağlığı yerinde olan, bulaşıcı bir hastalığı bulunmayan, yatağa bağımlı, felçli, bedensel, görme, işitme engelli, demans ve Alzheimer hastası, süreli ya da sürekli özel ilgi, destek, korunma ve rehabilitasyona gereksinim duyan yaşlılar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine özel bakım yaşlısı olarak kabul edilirler.Soru 71:Huzurevine yerleşebilmek için nereye başvuruda yapılmalıdır?


Yaşadıkları mahaldeki huzurevi ve/veya merkez müdürlükleri,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne, il ve ilçelerde bulunan Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuru yapılabilmektedir.

Mülki Amirler Muhtarlar, Kolluk Kuvvetleri, Belediye Başkanlıkları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından il müdürlüklerine bildirilen acil durumdaki yaşlılar için yaşlının başvurmasına gerek kalmaksızın kabul süreci başlatılabilmektedir.

Basın yayın organlarındaki haberler de bildirim olarak kabul edilmektedir.

Alo 183 hattından da destek istenebilmektedir.

Soru 72:Bir huzurevi yaşlısı kuruluştan kısa süreli izinli olarak ayrılabilir mi?


Yaşlılar, sosyal servis sorumlularını haberdar etmek koşuluyla huzurevi dışına alışveriş yapmaya, gezmeye gidebilmektedir. Ayrıca 1 yıl içinde sürekli bir ay olmak üzere toplam üç aydan fazla olmamak kaydıyla izne ayrılabilirler, zorunlu hallerde Kuruluş Müdürünün onayıyla bu süre uzatılabilir.

Soru 73:Huzurevinde yaşlıyı yakınları ziyaret edebilir mi?


Misafirler için düzenlenen bölümlerde yaşlılarını ziyaret edebilirler. Yaşlıların izni olmadan yaşadıkları bölümlere ziyaretçi kabul edilmez.

Soru 74:Hiçbir geliri ve mal varlığı olmayan yaşlı huzurevinde kalabilir mi?


Yapılacak olan inceleme ve araştırma sonucunda geliri ve mal varlığı olmadığı tespit edilen yaşlılar huzurevi bakım ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Soru 75:Yaşlı, istenildiği zaman huzurevinden ayrılabilir mi?


Kendisinin ya da yakınlarının isteğiyle bir başka yerde yaşamını sürdürmek isteyen yaşlının dilekçe vermesi ve ücretli yaşlının aylık bakım ücreti borcu bulunmaması durumunda sosyal servis görevlilerinin uygun görüşü, huzurevi müdürünün onayı ile huzurevi ile ilişkisi kesilebilir.

Soru 76: Huzurevlerinde geçici süreli veya sadece gündüzlü olarak kalınabilir mi?


Kuruluşlarda kapasite ve yer durumu uygun olduğu takdirde geçici, süreli ve gündüzlü bakım için yaşlı kabul edilebilir.

Soru 77: Geçici ve gündüzlü bakımdan yararlanmak istiyorum şartları nelerdir?


Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 53. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan yaşlılar ilgili yönetmeliğin 54. Maddesi gereği istenilen belgeleri temin etmeleri halinde bu hizmetlerden yararlanabilirler. Huzurevinde kaldıkları süre içinde mevcut kurallara uymak zorundadırlar.

Soru 78:Korumalı işyerlerinin amacı nedir?


Korumalı işyerleri işgücü piyasasında çalışma imkânı kısıtlı olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla teknik ve mali yönden desteklenen işyerleridir.

Soru 79: Korumalı işyerinde kimler çalışabilir?


15 yaşını bitirmiş, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olan, En az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli bireyler çalışabilirler.

Soru 80: Korumalı iş yeri statüsü almak için nereye başvurulur?


İşyerine korumalı işyeri statüsü almak isteyen bir işveren, ilinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmalıdır.

Soru 81: Korumalı işyeri teşvikleri nelerdir?


Korumalı işyerine yönelik gelir ve kurumlar vergisi indirimi ve Çevre ve Temizlik Vergisi'nden muafiyeti bulunmaktadır.
Koruma işyerlerinde çalışacak zihinsel veya ruhsal engellilerin maaşlarının belli oranı Bakanlığımızca karşılanır.( Bu iş yerlerinde çalışan her engelli için 2018 yılı ilk altı aylık dönemde her ay 598 TL ikinci altı aylık dönemde her ay her engelli için 650 TL ücret desteği Bakanlık olarak işverene sunulmaktadır.)
Korumalı işyerlerinde çalışan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payı primleri de Hazineden karşılanır.

Soru 82: Korumalı işyeri açmak için son başvuru tarihi ne zamandır?


Proje tekliflerinin son teslim tarihi yıllık olarak değişmektedir. Şuan için başvuru bulunmamaktadır. Ancak İş Kurumu Genel Müdürlüğü resmi web sayfasından takip edilebilir.

Soru 83: Korumalı işyeri açarken bir makine aldım bu makineyi kaç yıl sonra satabilirim?


Korumalı İşyerleri Projesi kapsamında kurulacak korumalı işyerleri ile ilgili koşullar başvuru dönemlerinde proje rehberinde belirlenmektedir.

Soru 84: Bir işyerinin korumalı işyeri statüsü kazanabilmesi için kaç engelli çalıştırması gerekir?


Korumalı işyerinde en az sekiz engellinin çalışması gerekmektedir. Bununla beraber korumalı işyerlerinde çalışacak engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı yüzde yetmiş beşten az olamaz.

Soru 85: Korumalı işyeri statüsü için hangi kuruma başvuru yapmam gerekir?


Bağlı bulunduğunuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz.