ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARININ YILLARA GÖRE ARTIŞI


ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI
(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

2019 (1)
2018 (2)
2017 (3)
2016 (4)
2015 (5)
2014 (6)
2013 (7)
I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)
1200
1000
900
900
880
800
800
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)
650
530
470
460
440
400
400
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)
290
240
210
210
200
190
190
(1) 31.12.2018 gün ve 30642 (M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(2) 29.12.2017 gün ve 30285 (M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(3) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(4) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(5) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(6) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(7) 31.12.2012 gün ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2019 YILI AYLIK VE YILLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE
 SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI


ENGELLİLİK DERECELERİ VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANLARI
(G.V.K. MADDE 31)
AYLIK
İNDİRİM TUTARLARI
AYLIK
VERGİ AVANTAJI
YILLIK
İNDİRİM TUTARLARI
YILLIK
VERGİ AVANTAJI

1. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)

1200

180

14400

2160

2. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)

650

97,5

7800

1170

3. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)

290

43,5

3480

522

Not: Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.