Erişilebilirlik standartları rehberde toplanacakAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, erişilebilirlik standartlarını kolay anlaşılır hale getirmek amacıyla çizim, animasyon gibi görsellerle desteklenen bir rehber hazırlığında olduklarını belirterek, "Bu yıl sonunda yayımlayacağımız rehber, özellikle planlama ve tasarım aşamasında mimar ve mühendislere yol gösterecek." dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliğince finanse edilen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişebilirliği Projesi"nin bir otelde düzenlene kapanış çalıştayına katıldı.

Konuşmasında, erişilebilirliğin engellilerin hayatını etkileyen konuların başında geldiğini vurgulayan Selçuk, konu ile ilgili bütün ayrıntıların iyi değerlendirmesi ve bu problemin öncelikler arasına alınması gerektiğini dile getirdi.

Erişilebilirlikle ilgili her türlü birikim, kurum ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanılmasının önemine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"Konuyu her şeyden önce engellilerin temel hakları açısından önemsemek zorundayız. Engelliler için gerçek anlamda fırsat eşitliğinin sağlanması, bu fırsatlara erişimin önündeki engelleri kaldırmamızla mümkün olacak. Ulaşımda erişilebilirlik ise çalışma hayatından sağlığa, eğitimden gündelik hayattaki diğer ihtiyaçlara kadar birçok alanı ilgilendiriyor. Diğer taraftan, ulaşımda erişilebilirliğin iyileştirilmesi, engelli turizminin gelişmesine de önemli katkı yapacak."
"Engelliler için 7 milyar liraya yakın ödeme yaptık"

Selçuk, ulaşımın yanında erişilebilirliğin bütüncül bir yaklaşımla önemsenmesi gerektiğini ifade ederek, engellilerin hayatını kolaylaştıracak her adım ve yeniliğin ülke ve gelecek için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2005'te çıkarılan Engelliler Yasası'nın engelliler hukuku konusunda bir ilk niteliğinde olduğuna işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"2007'de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini ilk imzalayan ülkelerden biriyiz. 2010 Anayasa Referandumu'nda engelliler için 'pozitif ayrımcılık' ilkesini getirerek engellilerin hayatında büyük kolaylıklar ve iyileşmeler sağladık. Bakıma muhtaç engellilerimiz için 2007'de başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında 2018'de yarım milyondan fazla engelli vatandaşımız için 7 milyar liraya yakın ödeme yaptık. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. 351 bakım merkezinde 26 bini aşkın engellimize hizmet sunuyoruz."
"Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları oluşturduk"

Bakan Selçuk, engelli kamu personeli istihdamı için dünyada ilk kez 2012'de merkezi sınav sistemi ile E-KPSS'yi başlattıklarını anımsatarak, engellilerimizin toplumsal hayatın içinde yer almalarını sağlamanın temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, binaların ve aynı zamanda toplu taşıma araçlarının erişilebilir niteliğe kavuşturulması için pek çok adım attıklarını bildiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızı bugün de çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Erişilebilirlikle ilgili uygulamaların önünü açabilmek için öncelikle sağlam bir yasal zemine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Engelliler Hakkında Kanun, bu anlamda milat olmuştur. Söz konusu kanunla kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlara, umuma açık hizmet veren her türlü bina ve açık alanı erişilebilir hale getirme sorumluluğu verildi. Ayrıca, şehiriçi toplu taşıma hizmetleri ile şehirlerarası servis ve turizm taşımacılığında da erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bunun devamında ise erişilebilirlik uygulamalarının denetlenmesine yönelik ihtiyaç hasıl oldu. 2012'de Engelliler Hakkında Kanun'daki önemli bir değişiklikle ilk defa erişilebilirlik konusunda denetleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Valiliklerimiz bünyesinde, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları oluşturduk. İzleme ve denetlemeyi vatandaşlarımızın başvurularını da kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Böylece denetimlerde erişilebilir olduğu tespit edilen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarına 'Erişilebilirlik Belgesi' veriyoruz."
"Millet Bahçelerinde erişilebilirlik için işbirliği yapıyoruz"

Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde temel erişilebilirlik standartlarını oluşturma sürecini tamamladıklarını belirten Selçuk, bu standartlar baz alınarak denetleme ve rehberlik çalışmaları yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Erişilebilirlik standartlarının bir rehberde toplanacağını anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Erişilebilirlik standartlarını kolay anlaşılır hale getirmek amacıyla çizim, animasyon gibi görsellerle de desteklenen bir rehber hazırlığı yapıyoruz. Bu yıl sonunda yayımlayacağımız rehber, özellikle planlama ve tasarım aşamasında mimar ve mühendislere yol gösterecek. Hatta üniversitelerde kaynak kitap olarak da kullanılabilecek. Bakanlığımızca yürütülen önemli standart belirleme çalışmalarından bir diğeri de 'Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik Rehberi'dir. Bu rehberde diğer ülkelere de örnek teşkil edecek şekilde çocuklar için gerekli erişilebilirlik ölçü ve standartlarına yer veriyoruz. Bunun yanı sıra, Bakanlığımızın talepleri doğrultusunda 2017 ve 2019 yılında İmar Mevzuatına giren düzenlemelerle henüz inşaat aşamasında erişilebilirliğin sağlanması konusunda uygulamayı güçlendirici yeni adımlar atıldı."

Erişilebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesinin bugün artık tam anlamıyla bir devlet politikası haline geldiğinin altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu konuda çok daha yeni adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı 180 Günlük Eylem Planı'nda yer alan ve bu yıl sonuna erişime açmayı planladığımız Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM), bu anlamda sürece yeni bir ivme kazandıracak. Bakanlığımız web sayfası üzerinden, isteyen herkes bu modülde yer alan soruları cevaplayarak, bir binanın erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenleri rapor olarak temin edebilecek. Bunun dışında, Millet Bahçelerinde ve milli parklarda erişilebilirliğin sağlanması amacıyla paydaşlarla işbirliği çalışmaları yapıyoruz."

Anadolu Ajansı