TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA PRİM ERTELEME SORU CEVAPSoru 1: Terörle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle zarar gören işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin prim ödemelerinin ve belge verme sürelerinin uzatılması hangi illeri kapsamaktadır?


Cevap: Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde; ikamet eden 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının prim ödemelerinin ve belge verme sürelerinin uzatılmıştır.

Muş ili Varto ilçesi için ilave bir erteleme kararı alınmamıştır.

Soru 2: Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bilgi ve bilgeler ile yapılması zorunlu olunan başvurular hangi tarihe kadar uzatılmıştır?


Cevap: 1 Aralık 2015 - 30 Kasım 2016 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin verme süresi ile yapılması zorunda olunan başvuru süreleri 23 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Soru 3: Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların ödeme süresi hangi tarihe kadar ertelenmiştir?


Cevap: 1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 ile 30 Kasım 2016 tarihine kadar (30 Kasım 2016 dahil) olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirmelerin taksitleri, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Aralık 2016 tarihi resmi tatil olduğundan 2 Ocak 2017 tarihine kadar (02 Ocak 2017 dahil) ertelenmiştir.

Soru 4: Erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle yapılan icra takiplerine devam edilmekte midir?


Cevap: Erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulmuş olup; erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmamaktadır.

Soru 5: Erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul malların satış işlemleri yapılmakta mıdır?


Cevap: Erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemleri erteleme süresince yapılmayacaktır.

Soru 6: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde işyeri olan işverenlerinin sigorta prim teşviklerinden yaralanmaları mümkün müdür?


Cevap: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde işyeri olan işverenler 1/12/2015- 30/11/2016 döneminde vermek zorunda oldukları aylık prim ve hizmet belgelerini 23/12/2016 tarihine kadar vermeleri, muhteviyatı prim borçlarını 02/01/2017 tarihine kadar ödemeleri, sigorta primi teşvikine ilişkin ilgili Kanunlarda belirtilen diğer şartları sağlamaları kaydıyla, 1/12/2015- 30/11/2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklı tahakkuk edecek prim borçlarından dolayı sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Soru 7: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde işyeri olan işverenlerinin 6552 sayılı kanuna istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin erteleme süresine denk gelen taksitlerin ödenmemesi nedeniyle yapılandırma hakları kaybedilmekte midir?


Cevap: 6552 sayılı Kanuna istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin 1/12/2015 ile 30/11/2016 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde taksit ödemelerinin yasal süresi içinde yapıldığının kabul edilerek yapılandırmalarının bozulmamaktadır.

Soru 8: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde bulunan borçluların 6736 sayılı Kanun uyarınca borçlarını yapılandırmaları halinde ilk taksitin ödeme süresi hangi tarihe kadar uzatılmıştır?


Cevap: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde bulunan borçluların 2016/Haziran ve önceki dönemlere ilişkin borçlarını yapılandırmaları halinde; ilk taksitin, son ödeme tarihi olan 2/1/2017 tarihini takip eden aydan itibaren 31/7/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş sayılacaktır.

Ancak, borçlularca peşin ödeme yolunu tercih edilmiş olması halinde erteleme yapılmayıp borçlarını en geç 2/1/2017 tarihinde ödemeleri gerekmektedir.