Ticari Taksi Şoförlerinin Sigortalılığı (Ek-6)


Ticari Taksi Şoförlerinin Sigortalılığı (Ek-6)

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Şartları :
  • Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,
  • İsteğe bağlı sigortalı olmama,
  • Banka sandıklarına tabi çalışmama,
  • Gelir veya aylık almama,
  • 18 yaşını doldurmuş olma,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Müracaat Şekli

Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, SGK internet sitesinde örneği yer alan “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatiflerince onaylatarak, araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte şoförlük mesleğini yaptıkları sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Toplu taşıma aracı sahibinin beyanı ve bağlı olduğu odanın onayının bulunmadığı işe giriş bildirgeleri işleme alınmayacaktır. Ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışılması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlanılması halinde, her bir araç sahibiyle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin de SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

Sağlanan Haklar

Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak, kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Prim İşlemleri

2019 yılı için, ek 6 sigortalıları brüt asgari ücretin %32,5’i oranında prim ödemesi yapmaktalar. İşsizlik primine tabi olmak isteyenler ise buna ilave olarak % 3’lük işsizlik primi de ödemekte ve toplam prim ödeme oranı %35,5 olmaktadır. Brüt asgari ücret 2019 yılının tamamı için 2558,00 TL olarak belirlendi. Buna göre ek 6 kapsamında isteğe bağlı prim ödemesi yapanların günlük ve aylık olarak ödeyecekleri tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır.

Sgk ek 6 primi ( işsizlik primi ödemeyenler için )

Aylık ödeme tutarı: 720,50 TL

Günlük ödeme tutarı: 24,01 TL 

Tavan aylık ödeme tutarı: 5.403,75 TL

Tavan günlük ödeme tutarı: 180,07 TL
Ek 6 primi ne kadar ( işsizlik sigortasına dahil olanlar için )

Aylık tutarı: 787,00 TL

Günlük ödeme tutarı: 26,23 TL 

Tavan aylık ödeme tutarı: 5.902,50 TL

Tavan günlük ödeme tutarı: 196,75 TL