ÖZELGE NEDİR ? NASIL İSTENİR ?

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinde, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığından veya Gelir İdaresi Başkanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından müphem ve tereddüt duydukları hususlar hakkında izahat isteyebilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda 16/01/2010 tarihinde uygulamaya konulan özelge sistemi ile; mükellefe kısa zamanda doğru ve net cevap verilmesi, muhatabın teke indirilmesi, başvuruların ve cevapların bir standarda kavuşturulması, mükellefin uyum maliyetinin azaltılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak kaynakların verimli kullanılması ile internetten özelgelerin yayınlanması suretiyle şeffaflık sağlanmaktadır. 
Mükelleflerin özelge talepleri için Gelir İdaresi Başkanlığı merkezine doğrudan başvurma imkanı bulunmamakta olup özelge taleplerinin özelge talep formu ile Vergi Dairesi Başkanlıkları ile Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde Defterdarlıklara yapılması esastır.
Başvuruda gerekli olan özelge talep formuna, ayrıntılı bilgi için ilgili mevzuata ve özelge örneklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 
İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile Özelge talebinde bulunmak için tıklayınız.
Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.
400 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.