2020 Yılı İçin Engelli Vergi İndirimi Tutarları

27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan verilere göre Engelli Vergi İndirim Tutarları  yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle 2020 yılı için güncellenmiştir.
31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engelli vergi indirimi tutarları (2020);

- Birinci derece engelliler için 1.400 TL,

- İkinci derece engelliler için 790 TL,

- Üçüncü derece engelliler için 350 TL,2019 yılı için Engelli vergi indirim tutarı,

1. Derece Engelli için 1.200 TL,

2. Derece Engelli için 650 TL,

3. Derece Engelli için 290 TL,