Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından Alınabilecek Yardımlar

Soru 1: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından Hangi Konularda Yardım Alabilirim?

Yaşlı Refahı
Engelli Refahı
Kadın Refahı
İletişim
Farklı Vatandaş Evlilikleri
Aile Birleşimi
Ayrılık
Sağlık
Çocuk Refahı
Ebeveynlik Hakları
Velayet
Vesayet
Kurumsal Yerleştirme
Ziyaret Hakları
Çocuk İstismarı ve İhmali
Çocuk Kaçırma
İletişimin Yeniden Kurulması
Köklerini Araştırma
Dönüş
İkamet Hakları


Soru 2: Yardım alabilmek için nerelere müracaat edebilirim?


Almanya için müracaatlar;

T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği Koordinasyon Bürosu
Adres: Willstätterstraße 9 40549 Düsseldorf
Telefon:+49 (0) 211 53 818 853
Faks: +49 (0) 211 53 818 854
T.C. Köln Başkonsolosluğu

Adres: Luxemburger Str. 285, 50354 Hürth, Almanya
Telefon: +49 2233 97418
Faks: +492233/767 32
Diğer ülkeler için müracaatlar;
Yerel Sosyal Hizmet Birimleri
Konsolosluklar
BİMER
Türkiye’de yurtdışıyla bağlantılı sorunlarınız için müracaatlar;
Bulunduğunuz ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü


Soru 3: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının Uluslararası Sosyal Hizmet Kapsamındaki hizmetleri nelerdir?


Yurtdışında Bulunan Ailelerin Sorunlarına Çözüm Bulmak.
Uluslararası Vaka Çalışmalarının Yürütülmesi.
Yurtdışı Temsilciliklere İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi.


Soru 4:Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS) ne iş yapar?Aileyi toplumun temel birimi olarak kabul eden, sosyal hizmetlerde ortak amaç güden, özerk ve ulusal birim temsilcilerinden (sosyal hizmet çalışanları) veya çeşitli ulusların bireysel üyelerinden oluşan, devlete ait olmayan ve kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur.


Soru 5:Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonunun (ISS) Amacı Nedir?


Gönüllü ya da zorunlu göç veya uluslararası nitelikli diğer sosyal problemler nedeniyle kişisel veya ailevi sorunları olan ve bu sorunların çözümünde çeşitli ülkelerle koordinasyon gerektiren durumlarda veya bazı vakalarda ilgili kişilerin ikamet ettikleri ülkede çözüm bularak yardım etmek şeklinde özetlenebilir.


Soru 6: AB Dış İlişkiler biriminin yaşlı refahı ile ilgili çalışmaları nelerdir?


Kendi bakımını artık sürdüremeyen yaşlının, talep etmesi ya da gönderilmesi halinde kendi ülkesinde bakımını üstlenebilecek akrabalarının olup olmadığı konusunda araştırma yapmak,
Bakacak aile fertlerinin bulunmaması halinde kurum bakımı için gerekli çalışmayı yapmak.


Soru 7: AB Dış İlişkiler biriminin engelli refahı ile ilgili çalışmaları nelerdir?


Engelleri nedeni ile kendi bakımlarını sürdüremeyen kişilerin ülkelerine gitmek istemeleri ya da gönderilmeleri durumunda kalacakları yere ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması için koordinasyonu sağlamak, Psikolojik veya tıbbi bakım ihtiyacı olan kişilerin ülkelerine dönmek istemeleri halinde tedavilerinin yaşayacakları yerde devam etmesinin mümkün olup olmadığının araştırmasını yapmak.


Soru 8: AB Dış İlişkiler biriminin kadın refahı ile ilgili çalışmaları nelerdir?


Şiddet mağduru bir kadının kendi ülkesine dönmek istemesi halinde gidilecek ülkedeki yaşam koşullarına ve varsa aile fertlerine ilişkin araştırma yapmak, Gerekli görülmesi halinde bir sığınma evine geçici olarak yerleşmesi için koordinasyonu sağlamak.


Soru 9: AB Dış İlişkiler biriminin yabancı uyruklu kişilerle evlilikler konusunda ne gibi destekler verilmektedir?


Farklı uyruklu bireylerle evli olan kişilerin, eşlerinin sınır dışı edilmesi durumunda istedikleri yardım talepleri konusunda kişilere rehberlik ve danışmanlık vermek,
Gerekli görülmesi halinde konunun ilgili makamlara yönlendirilmesini sağlamak,
Talep edilmesi halinde sınır dışı edilen bireylerin durumuna ilişkin sosyal inceleme raporu temin etmek,
Gerçekleşmesi muhtemel aile birleşimi çerçevesinde aile üyelerinin kişisel değerlendirmesini yapmak ve aile birleşimi süreci içerisinde kişilere yardımcı olmak.
Ayrı yaşayan kişilere yaşadıkları problemlerde arabuluculuk etmek.


Soru 10: AB Dış İlişkiler biriminin çocuk refahı ile ilgili çalışmaları nelerdir?


Çocuğun yaşam koşullarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak.
Ebeveynlik Hakları: Ebeveynlik haklarının dağılımına ilişkin karar verecek olan mahkeme için sosyal inceleme ve değerlendirme yapılmasını sağlamak.
Velayet: Hakkında velayet kararı alınacak çocuğun bakım olanaklarına ilişkin sosyal inceleme ve değerlendirme yapılmasını sağlamak.
Vesayet: Anne ve babasından ayrılmış ve kurum bakımında olan çocuklara ilişkin sosyal ve hukuki konularda ebeveynlere aracılık etmek.
Kurumsal Yerleştirme: Aile yapısı bozulmuş olan (akrabaları yanına bırakılmış/yerleştirilmiş veya kurum bakımına alınmış, ihmal ve istismara maruz kalmış) çocuk için uygun yerleştirmeyi belirlemek.
Ziyaret Hakları: Mahkemelerce ziyaret hakkı tanınan ancak uygulamada sorunlarla karşılaşan ebeveyne bu haklarını kullanmasında yardımcı olmak, gerekirse iletişim için aracılık etmek, ebeveynin talep edilmesi halinde çocuğun iyilik durumu hakkında sosyal inceleme raporunun teminini sağlamak.
Çocuk İstismarı ve İhmali: İstismara maruz kalan çocuk için uygun bakım modelini belirlemek.
Çocuk Kaçırma: Ebeveynlerinden biri tarafından kaçırılan çocuk ile geride kalan ebeveyn arasında, talep edilmesi halinde, iletişimin yeniden kurulmasına yardımcı olmak, çocuğun yaşam koşullarını değerlendirmek ve geride kalan ebeveyn için çocuğu hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanmasını sağlamak. Hukuki sözleşmeler çerçevesinde ebeveyni yönlendirmek."


Soru 11: Yurt dışında yaşayan akraba ve yakınlarına ulaşamayanlar için bir hizmet verilmekte midir?


Bağlantı kurulan aile bireylerinden biri ile hizmet talep eden kişi arasında yeniden iletişimin kurulmasına yardımcı olunmaktadır.


Soru 12: AB Dış İlişkiler biriminin yurt dışında temsilcilikleri var mıdır?


7 Müşavirlik ve 13 Ataşelik kurulması uygun görülmüş ve ilk ataşelik Almanya’nın Düsseldorf eyaletinde 27 Mayıs 2015 tarihinde açılmıştır.


Soru 13: Ataşelikler hangi ülkede yer almaktadır?


Köln, Düsseldorf, Münih, Stuttgart, Rotterdam, Deventer, Strazburg, Lyon, Marsilya, Zürih, Viyana, Newyork, Hamburg


Soru 14: Düsseldorf Ataşeliğinde verilen hizmetler nelerdir?


Çocuklar, gençler, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç olanlar, aile ve kadın, sosyal yardımlar gibi konularda; yaşanılan ülke ile ilgili taleplerde öncelik, tüm kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Soru 15: AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı İletişim ve Adres Bilgileri nedir?

Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA
Tel : +90 (312) 705 50 15
Fax: +90 (312) 705 50 95 Posta : disiliskiler@ailevecalisma.gov.tr

Soru 16: Türkiye'nin AB ve Dış İlişkiler Almanya Ateşeliği iletişim bilgileri nedir?


T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği Koordinasyon Bürosu
Telefon: +49 (0) 211 53 818 853
Faks: +49 (0) 211 53 818 854 Posta: dusseldorf@aile.gov.tr
Adres: Willstätterstraße 9 40549 Düsseldorf