Tüberküloz (Verem) ve SSPE Hastalarına Yönelik Yardımlar


Soru 1: Psiko-Sosyal Ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz Ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı nedir?


Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastaların öz bakım ihtiyaçları ve fiziki ortamlarının iyileştirilmesi için geliştirilen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu ile finanse edilen bir yardım programıdır.


Soru 2: Bu yardım programından kimler faydalanabilir?Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler faydalanabilir.

Soru 3: Bu yardım programından yararlanmak istiyorum, başvuruyu nereye yapmalıyım?


Kişiler ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma(SYD) Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.

Soru 4: Yardım başvurumun değerlendirmesi nasıl yapılacak?


Başvurunun yapıldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Mütevelli Heyeti tarafından 3294 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirme yapılır.

Soru 5: Yardım ödemelerinin devam etmesi için gerekli şart nedir ve kontrolü nasıl sağlanır?


Söz konusu yardım, Kronik Hastalıklar yardım programı kapsamında faydalanıcı olan Tüberküloz hastalarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kontrollerini gerçekleştirmesi şartı ile yapılmaktadır. Bu şartın kontrolü, Tüberküloz hastalarının kayıtlı olduğu Verem Savaş Dispanserinde yapılan sağlık kontrollerine ilişkin bilgilerinin Sağlık Bakanlığı veri tabanı üzerinden alınması ile yapılmakta olup, bu doğrultuda sistem üzerinden ödemeler hazırlanmaktadır.

Soru 6: Ödeme zamanı, ödeme miktarı ne şekilde yapılır?


Bu yardım programı kapsamında şartları sağlayan ve Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilen Tüberküloz veya SSPE hastalarına (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar düzenli nakdi yardım yapılır. Ayrıca Tüberküloz hastaları için Sağlık Bakanlığınca belirlenen şartları taşımak kaydıyla ilave aylık 600 TL bakım yardım ödemesi yapılabilir. Ödemeler her ayın 25 inde PTT üzerinden kişilerin hesaplarına aktarılır.

Soru 7: Bu yardım programından ne kadar süre ile yararlanabilirim?


Yardım programından aranan tüm şartları sağlamaları koşulu ile Tüberküloz hastalarında hastalığın tipine göre 6 ay ile 30 ay arasında, SSPE hastaları ise hastalıkları devam ettiği süre boyunca ödeme almaya devam ederler.


Soru 8: Hanede sosyal güvenceli biri olması durumunda bu yardımdan yararlanabilir miyim?


Evet, 3294 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında muhtaç olunduğunun tespiti halinde hastanın kendisinin ya da hanede sosyal güvenceli birisinin olması bu yardım programından yararlanılmasına engel teşkil etmez.