Engelli çocuklar için Türkiye'nin ilk 'aile temelli erken müdahale programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli çocukların doğumdan yetişkinliğe kadar takip edilip, desteklenmesini amaçlayan Türkiye'nin ilk "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı"nı hazırlamak için harekete geçti.,

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, engelli çocukların düzenli takip edilerek, ailelerin desteklendiği yeni bir mekanizmayı hayata geçirmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde bütünsel bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda sağlık, beslenme, erken çocukluk eğitimi, çocuk koruma gibi ayrı boyutların bir araya getirildiği Türkiye'nin bu alandaki ilk ulusal politikası hazırlanacak.

Politika belgesinde bireyin gelişimi için büyük önem taşıdığı ifade edilen erken çocukluk dönemine ilişkin sadece engelli çocuklar değil, aile, bakıcılar, hane, mahalle ve okula uzanan geniş bir çerçevede önlemler yer alacak.

Erken uyarı sistemi oluşturulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet programları, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim destek programları ile Sağlık Bakanlığının tarama programlarının bütüncül bir yaklaşımla bir araya getirileceği Ulusal Erken Müdahale Programı ile bebek ve çocukların gelişimlerinin takip edilerek, olası risklerin tespit edildiği bir "erken uyarı sistemi" kurulması öngörülüyor.

Kısa, orta ve uzun vadede 0-3 yaş çocuklara yönelik hizmetlerin her çocuğa ve ailesine ulaşacak şekilde tasarlanması, engelli çocukların refahının sağlanması ve sonraki yaşlarda verilmesi gereken hizmetlerin planlanması için kurumlar arası iş birliğinin artırılmasını sağlayacak çalışmayla yeni izleme mekanizmalarının da oluşturulması hedefleniyor.

Yol haritası üç gün sürecek çalıştayda ele alınacak

Bakanlık, bu kapsamda dün başlayan ve üç gün sürecek Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı düzenliyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, öncelikle bu alandaki mevcut uygulamalar ve yasal altyapı ele alınacak, sorun alanları ve çözüm yolları tespit edilecek.

Çalıştay sonucunda gelişimi risk altında olan veya hafif-orta-ağır düzeyde engelliliği bulunan çocukların ve ailelerinin desteklenmesi için gerekli mekanizmalar ve hizmetler tespit edilecek izleme ve takip mekanizmaları belirlenecek.

Çalıştaydan çıkacak raporla bütüncül ve sistematik bir ulusal erken müdahale programının geliştirilmesi için yol haritası ortaya konulacak.

Yorum Gönder

0 Yorumlar