Koronavirüs sürecinde tüketici haklarındaki sorunlarTüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, koronavirüs sürecinde karşılaşılan sorunları sıralayarak, tüketici haklarının nasıl koruması gerektiği hakkında bilgi verdi.

“KORONAVÜRÜS HİZMETİN SÜREKLİLİĞİNİ AKSATTI”

Küçük, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle; eğitim öğretim, okullardaki servis ve yemek, yurt ve barınma, konaklama ve seyahat ile TV spor yayını gibi birçok hizmetin yerine getirilemediğini ifade ederek, şu anda tüketiciler açısından hizmetten yararlanamama, hizmet veren işletmeler açısından ise hizmeti yerine getirememe halinin söz konusu olduğunu aktardı.

“ÖDEMESİ YAPILMIŞ YA DA BİR PERİYODA BAĞLANMIŞ HİZMETLERE İLİŞKİN SORUNLAR YAŞANIYOR”

Bu süreçte, tüketiciler açısından aylık periyodik ücretlerin ödenip ödenmemesi ya da hizmetten yararlanılmadığından daha önce peşin ödenmiş ücretlerin geri iadesine ilişkin sorunlar yaşandığını aktaran Küçük, “Bu konu ile ilgili değişik sorunlarla bizlere ulaşan çok sayıda tüketici, sorunlarına çözüm aramakta, mağduriyetlerini gidermeye çalışmaktadır.” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA MÜCBİR SEBEP HALİ VAR”

Küçük’e göre, salgın nedeniyle zorunlu olarak, hayat tarzımızı ve günlük tercihlerimizi değiştirdik. Hukuki açıdan bir "mücbir sebep" hali söz konusu. Bu nedenle, öncelikle mevcut durum dikkate alınarak, tüketicilerin ekonomik çıkarları korunarak ve tüketiciler istismar edilmeden, karşılıklı güven ve anlayış içerisinde, her birimiz çözüm odaklı olmak zorundayız.

“TÜKETİCİNİN HAKLARI YASALARLA KORUNUYOR”

Küçük, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını koruma çerçevesinin anayasa, yasalar ve değişik yönetmeliklerle belirlendiğini ileterek, uyuşmazlıkların çözümünde, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’nin faaliyette olduğunu hatırlattı.

“SÖZ UÇAR YAZI KALIR”

Levent Küçük, koronavirüsün etkisi ile değişik ekonomik şartların getirdiği sorunların aşılmasında ve özellikle ticari konularda, para ve mal alışverişlerinde işlemlerin mutlaka yazılı olarak yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“TALEPLER YAZILI OLMALI, YAZIŞMALAR MUTLAKA SAKLANMALI”

“Günümüzde, telefon konuşmaları, sms ve e-posta mesajları iletişim açısından çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu kayıtlar muhafaza edilebilmektedir. Ancak, hizmet aldığımız bir okul, bir yurt, bir havayolu şirketi ya da bir seyahat acentası ile iletişime geçerken, bir sorunumuzu, bir talebimizi iletirken, bunu mutlaka yazılı olarak yani faks, e-posta mesajı, iadeli taahhütlü mektup veya noterden ihtarname şeklinde yapmamızda, bunların bir örneğini saklamamızda yarar bulunmaktadır.

YAZIŞMALAR MADDİ DELİL SAYILIYOR

Çünkü ileriki günlerde yasal yollara başvurduğumuzda, maddi delil olarak bu yazışmalara ihtiyacımız olacaktır. Firmaların müşteri hizmetleri çalışanlarının sözlü açıklamalarına ya da taleplerimize olumsuz sözlü dönüşlerine rağmen, mağduriyet ya da taleplerimizi mutlaka yazılı olarak yapmalıyız.

ALINAN CEVAPLAR SAKLANMALI

Firmaların yazılı cevaplarını, e-posta, sms mesajlarını, hatta WhatsApp yazışmalarını bile mutlaka saklamalıyız.

YAZILARIMIZDA İLGİLİ KANUNA GÖNDERME YAPMALIYIZ

Bir sorun ya da mağduriyetimizi anlatırken, bir talebimizi iletirken, dilekçe ya da yazılarımızda '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümleri gereğince' veya 'Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince' gibi yasa veya yönetmelik ibarelerini mutlaka yazmalı, 'Mağduriyetimin giderilmesini' veya 'Ücretimin iade edilmesini istiyorum' şeklinde taleplerimizi açıkça belirtmeliyiz.

DİLEKÇELERİMİZİN SONUNDAKİ CÜMLE

Yazılı dilekçe veya başvurularımızda, karşılaştığımız sorunları ve taleplerimizi açıkladıktan sonra, cümlenin son paragrafını, 'Aksi halde tüm yasal yollara başvurarak, şikayet hakkımızı kullanacağım' şeklinde sonlandırmalıyız.

TÜKETİCİLERİN İZLEYECEĞİ YOLU ADIM ADIM ANLATAN BİR REHBER YAPILMASI ÇAĞRISI

Ülkemizde tüketici sorunlarının çözümünde birinci görevli devlet kurumu, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’dür. Yayınladıkları rehber ve duyurularla, tüketicileri bilgilendirip, yol göstermektedirler.

Uygulamada birliği sağlama ve tüketicilerin tereddütlerini giderme açısından ve özellikle de mücbir sebep hali ve hizmet sözleşmeleri açısından tüketicilerin izleyecekleri yolları adım adım açıklayan, tüketicileri bilgilendirip, onları yönlendiren bir rehberin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu rehberin, Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp, kamuoyuna sunulması yararlı olacaktır.”

Yorum Gönder

0 Yorumlar