Sol kol engeli olan kişinin araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


Sayı : B.07.1.GİB.4.41.15.01-ÖTV-2011/1-220 29/12/2011


Konu : Sol kol engeli olan kişinin araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı. 


İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile sol kolunuzdaki rahatsızlığınızdan dolayı özür oranınızın % 40 olduğu ve araç almanız durumunda özel tüketim vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

İstisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (7.2.1.2.) bölümünde belirtildiği üzere, sakatlık derecesi % 90'ın altında olan malul ve engellilerin bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan araçları istisna kapsamında satın almalarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine; alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneği, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği, alıcının "H" sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

Öte yandan 30/4/2010 tarihli ve ÖTV-2/2010-3 sayılı 12 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerinde, Kanunun 7/2 nci maddesinin (b) alt bendi uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılmasının gerektiği ve yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olmasının yasal bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir. Sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar istisnadan yararlanabilecektir.

Bu açıklamalara göre, ...........tarafından düzenlenmiş ........tarih ve .....sayılı Sağlık Kurulu Raporunuzdan vücut fonksiyon kaybınızın sol kolunuzdaki engelden kaynaklandığı anlaşıldığından, hareket ettirici özel tertibat yaptırmadan kullanabilecek olduğunuz düz veya otomatik vitesli araçları iktisabınızda özel tüketim vergisi istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Yorum Gönder

1 Yorumlar

  1. Hem sen sadece otomatik vites araç kullabilirsin diye seni kısıtlıyor hem de senin engelli indiriminden faydalanmana engel oluyor.Bu çok celişkili bir uygulama.Yani anayasa mahkemesine gitsen kazanırsın diye düşünüyorum.Kikse bu çifte standartı mahkemeye taşımamış mi acaba?

    YanıtlaSil