2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları ListesiTANI KODU HASTALIK ADI AÇIKLAMA
1 C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması
2 C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması
3 C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
4 C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf
5 C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf
6 C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf
7 C00.6 Dudak komissürününhabis neoplazması
8 C00.8 Dudağın üst üste binen lezyonu
9 C00.9 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
10 C01 Dil kökünün habis neoplazması
11 C02.0 Dil dorsal yüzünün habis neoplazması
12 C02.1 Dil kenarının habis neoplazması
13 C02.2 Dilin ventral yüzünün habis neoplazması
14 C02.3 Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
15 C02.4 Lingual tonsilin habis neoplazması
16 C02.8 Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması
17 C02.9 Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış
18 C03.0 Üst diş etinin habis neoplazması
19 C03.1 Alt diş etinin habis neoplazması
20 C03.9 Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış
21 C04.0 Ağzın anterior tabanının habis neoplazması
22 C04.1 Ağız yan duvarının habis neoplazması
23 C04.8 Ağız tabanının üst üst binen lezyonu
24 C04.9 Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış
25 C05.0 Sert damağın habis neoplazması
26 C05.1 Yumuşak damağın habis neoplazması
27 C05.2 Uvulanın habis neoplazması
28 C05.8 Damağın üst üste binen habis lezyonu
29 C05.9 Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış
30 C06.0 Yanak mukozasının habis neoplazması
31 C06.1 Ağız vestibülünün habis neoplazması
32 C06.2 Retromolar bölgenin habis neoplazması
33 C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
34 C06.9 Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış
35 C07 Parotis bezinin habis neoplazması
36 C08.0 Submandibüler bezin habis neoplazması
37 C08.1 Sublingual bezin habis neoplazması
38 C08.8 Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu
39 C08.9 Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış
40 C09.0 Tonsiller fossanın habis neoplazması
41 C09.1 Tonsiller sütun (anterior) (posterior)
42 C09.8 Tonsilin üst üste binen habis lezyonu
43 C09.9 Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış
44 C10.0 Vallekulanın habis neoplazması
45 C10.1 Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması
46 C10.2 Orofarenks yan duvarının habis neoplazması
47 C10.3 Orofarenks arka duvarının habis neoplazması
48 C10.4 Brankiyal yarığın habis neoplazması
49 C10.8 Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu
50 C10.9 Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
51 C11.0 Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması
52 C11.1 Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması
53 C11.2 Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması
54 C11.3 Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması
55 C11.8 Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu
56 C11.9 Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
57 C12 Priform sinüsün habis neoplazması
58 C13.0 Postkrikoid bölgenin habis neoplazması
59 C13.1 Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf
60 C13.2 Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması
61 C13.8 Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu
62 C13.9 Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
63 C14.0 Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
64 C14.2 Waldeyer halkasının habis neoplazması
65 C14.8 Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu
66 C15.0 Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması
67 C15.1 Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması
68 C15.2 Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması
69 C15.3 Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması
70 C15.4 Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması
71 C15.5 Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması
72 C15.8 Özefagusun üst üste binen habis lezyonu
73 C15.9 Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış
74 C16.0 Kardiyanın habis neoplazması
75 C16.1 Mide fundusunun habis neoplazması
76 C16.2 Mide cisminin habis neoplazması
77 C16.3 Pilorik antrumun habis neoplazması
78 C16.4 Pilorun habis neoplazması
79 C16.5 Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
80 C16.6 Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
81 C16.8 Midenin üst üste binen habis lezyonu
82 C16.9 Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış
83 C17.0 Duodenum habis neoplazması
84 C17.1 Jejunum habis neoplazması
85 C17.2 İleum habis neoplazması
86 C17.3 Meckel divertikülünün habis neoplazması
87 C17.8 İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu
88 C17.9 İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış
89 C18.0 Çekumun habis neoplazması
90 C18.1 Apandisin habis neoplazması
91 C18.2 Asendan kolonun habis neoplazması
92 C18.3 Hepatik fleksürün habis neoplazması
93 C18.4 Transvers kolonun habis neoplazması
94 C18.5 Splenik fleksürün habis neoplazması
95 C18.6 Desendan kolonun habis neoplazması
96 C18.7 Sigmoid kolonun habis neoplazması
97 C18.8 Kolonun üst üste binen habis lezyonu
98 C18.9 Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
99 C19 Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması
100 C20 Rektumun habis neoplazması
101 C21.0 Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
102 C21.1 Anal kanalın habis neoplazması
103 C21.2 Kloakojenik bölgenin habis neoplazması
104 C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu
105 C22.0 Karaciğer hücreli karsinom
106 C22.1 İntrahepatik safra kanalı karsinomu
107 C22.2 Hepatoblastom
108 C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu
109 C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları
110 C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
111 C22.9 Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
112 C23 Safra kesesinin habis neoplazması
113 C24.0 Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması
114 C24.1 Ampulla Vater habis neoplazması
115 C24.8 Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu
116 C24.9 Safra yolunun habis neoplazması
117 C25.0 Pankreas başının habis neoplazması
118 C25.1 Pankreas cisminin habis neoplazması
119 C25.2 Pankreas kuyruğunun habis neoplazması
120 C25.3 Pankreatik kanalın habis neoplazması
121 C25.4 Endokrin pankreasın habis neoplazması
122 C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması
123 C25.8 Pankreasın üst üste binen lezyonu
124 C25.9 Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
125 C26.0 İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
126 C26.1 Dalağın habis neoplazması
127 C26.8 Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu
128 C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması
129 C30.0 Burun boşluğunun habis neoplazması
130 C30.1 Ortakulağın habis neoplazması
131 C31.0 Maksiller sinüsün habis neoplazması
132 C31.1 Etmoid sinüsün habis neoplazması
133 C31.2 Frontal sinüsün habis neoplazması
134 C31.3 Sfenoid sinüsün habis neoplazması
135 C31.8 Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu
136 C31.9 Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
137 C32.0 Glottisin habis neoplazması
138 C32.1 Supraglottisin habis neoplazması
139 C32.2 Subglottisin habis neoplazması
140 C32.3 Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması
141 C32.8 Larenksin üst üste binen habis lezyonu
142 C32.9 Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
143 C33 Trakeanın habis neoplazması
144 C34.0 Ana bronşun habis neoplazması
145 C34.1 Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
146 C34.2 Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
147 C34.3 Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
148 C34.8 Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu
149 C34.9 Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
150 C38.0 Kalbin habis neoplazması
151 C38.1 Anterior mediyastenin habis neoplazması
152 C38.2 Posterior mediyastenin habis neoplazması
153 C38.3 Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
154 C38.4 Plevranın habis neoplazması
155 C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu
156 C40.0 Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
157 C40.1 Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
158 C40.2 Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
159 C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
160 C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
161 C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
162 C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması
163 C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması
164 C41.1 Mandibula habis neoplazması
165 C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması
166 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması
167 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
168 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
169 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
170 C43.0 Dudağın habis melanomu
171 C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil
172 C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu
173 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu
174 C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu
175 C43.5 Gövdenin habis melanomu
176 C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil
177 C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil
178 C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu
179 C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış
180 C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması
181 C44.1 Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil
182 C44.2 Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması
183 C44.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması
184 C44.4 Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması
185 C44.5 Gövde derisinin habis neoplazması
186 C44.6 Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil
187 C44.7 Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil
188 C44.8 Derinin üst üste binen habis lezyonu
189 C44.9 Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış
190 C49.5 Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması
191 C50.0 Meme başı ve areolanın habis neoplazması
192 C50.1 Memenin merkezi kısmının habis neoplazması
193 C50.2 Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması
194 C50.3 Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması
195 C50.4 Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması
196 C50.5 Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması
197 C50.6 Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması
198 C50.8 Memenin üst üste binen habis lezyonu
199 C50.9 Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
200 C51.0 Labium majusun öalign neoplazması
201 C51.1 Labium minusun habis neoplazması
202 C51.2 Klitorisin habis neoplazması
203 C51.8 Vulvanın üst üste binen habis lezyonu
204 C51.9 Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış
205 C52 Vajinanın habis neoplazması
206 C53.0 Endoserviksin habis neoplazması
207 C53.1 Ekzoserviksin habis neoplazması
208 C53.8 Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu
209 C53.9 Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
210 C54.0 İstmus uterinin habis neoplazması
211 C54.1 Endometriyumun habis neoplazması
212 C54.2 Miyometriyumun habis neoplazması
213 C54.3 Fundus uterinin habis neoplazması
214 C54.8 Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu
215 C54.9 Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
216 C55 Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
217 C56 Overin habis neoplazması
218 C57.0 Fallop tüpünün habis neoplazması
219 C57.1 Geniş ligamentin habis neoplazması
220 C57.2 Yuvarlak ligamentin habis neoplazması
221 C57.3 Parametriyumun habis neoplazması
222 C57.4 Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış
223 C57.7 Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması
224 C57.8 Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
225 C57.9 Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
226 C58 Plasentanın habis neoplazması
227 C60.0 Sünnet derisinin habis neoplazması
228 C60.1 Glans penisin habis neoplazması
229 C60.2 Penis cisminin habis neoplazması
230 C60.8 Penisin üst üste binen habis lezyonu
231 C60.9 Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış
232 C61 Prostatın habis neoplazması
233 C62.0 İnmemiş testisin habis neoplazması
234 C62.1 İnmiş testisin habis neoplazması
235 C62.9 Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış
236 C63.0 Epididimin habis neoplazması
237 C63.1 Spermatik kordun habis neoplazması
238 C63.2 Skrotumun habis neoplazması
239 C63.7 Diğer tanımlanmış erkek genital organları
240 C63.8 Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
241 C63.9 Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
242 C64 Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç
243 C65 Renal pelvisin habis neoplazması
244 C66 Üreterin habis neoplazması
245 C67.0 Mesane trigonunun habis neoplazması
246 C67.1 Mesane kubbesinin habis neoplazması
247 C67.2 Mesane lateral duvarının habis neoplazması
248 C67.3 Mesane anterior duvarının habis neoplazması
249 C67.4 Mesane posterior duvarının habis neoplazması
250 C67.5 Mesane boynunun habis neoplazması
251 C67.6 Üreterik orifizin habis neoplazması
252 C67.7 Uraküsün habis neoplazması
253 C67.8 Mesanenin üst üste binen habis lezyonu
254 C67.9 Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış
255 C68.0 Üretranın habis neoplazması
256 C68.1 Paraüretral bezin habis neoplazması
257 C68.8 Üriner organların üst üste binen habis lezyonu
258 C68.9 Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış
259 C69.0 Konjonktivanın habis neoplazması
260 C69.1 Korneanın habis neoplazması
261 C69.2 Retinanın habis neoplazması
262 C69.3 Koroidin habis neoplazması
263 C69.4 Siliyer cismin habis neoplazması
264 C69.5 Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması
265 C69.6 Orbitanın habis neoplazması
266 C69.8 Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu
267 C69.9 Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış
268 C71.0 Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç
269 C71.1 Frontal lobun habis neoplazması
270 C71.2 Temporal lobun habis neoplazması
271 C71.3 Paryetal lobun habis neoplazması
272 C71.4 Oksipital lobun habis neoplazması
273 C71.5 Serebral ventrikülün habis neoplazması
274 C71.6 Serebellumun habis neoplazması
275 C71.7 Beyin sapının habis neoplazması
276 C71.8 Beynin üst üste binen habis lezyonu
277 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış
278 C72.0 Spinal kordun habis neoplazması
279 C72.1 Kauda ekuinanın habis neoplazması
280 C72.2 Olfaktor sinirin habis neoplazması
281 C72.3 Optik sinirin habis neoplazması
282 C72.4 Akustik sinirin habis neoplazması
283 C72.5 Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması
284 C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
285 C72.9 Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış
286 C73 Tiroid bezinin habis neoplazması
287 C74.0 Adrenal bez korteksinin habis neoplazması
288 C74.1 Adrenal bez medullasının habis neoplazması
289 C74.9 Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
290 C75.0 Paratiroid bezinin habis neoplazması
291 C75.1 Hipofiz bezinin habis neoplazması
292 C75.2 Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması
293 C75.3 Pineal bezin habis neoplazması
294 C75.4 Karotid cismin habis neoplazması
295 C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması
296 C75.8 Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış
297 C75.9 Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
298 C77.0 Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
299 C77.1 İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
300 C77.2 İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
301 C77.3 Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
302 C77.4 İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
303 C77.5 İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
304 C77.8 Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
305 C77.9 Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış
306 C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık
307 C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
308 C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik
309 C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma
310 C81.7 Diğer Hodgkin hastalığı
311 C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
312 C82.0 Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
313 C82.1 Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
314 C82.2 Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
315 C82.7 Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
316 C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
317 C83.0 Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
318 C83.1 Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
319 C83.2 Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
320 C83.3 Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
321 C83.4 İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
322 C83.5 Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
323 C83.6 Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
324 C83.7 Burkitt tümörü
325 C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
326 C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
327 C90.00 Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan
328 C90.01 Multipl miyelom, remisyonda
329 C90.10 Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
330 C90.11 Plazma hücreli lösemi, remisyonda
331 C90.20 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan
332 C90.21 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda
333 C91.00 Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
334 C91.01 Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda
335 C91.10 Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
336 C91.11 Kronik lenfositik lösemi, remisyonda
337 C91.20 Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
338 C91.21 Subakut lenfositik lösemi, remisyonda
339 C91.30 Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
340 C91.31 Prolenfositik lösemi, remisyonda
341 C91.40 Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
342 C91.41 Saçlı hücreli lösemi, remisyonda
343 C91.50 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
344 C91.51 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda
345 C91.70 Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
346 C91.71 Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda
347 C91.90 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
348 C91.91 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
349 C92.00 Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
350 C92.01 Akut miyeloid lösemi, remisyonda
351 C92.10 Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
352 C92.11 Kronik miyeloid lösemi, remisyonda
353 C92.20 Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
354 C92.21 Subakut miyeloid lösemi, remisyonda
355 C92.30 Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan
356 C92.31 Miyeloid sarkom, remisyonda
357 C92.40 Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
358 C92.41 Akut promiyelositik lösemi, remisyonda
359 C92.50 Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
360 C92.51 Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda
361 C92.70 Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
362 C92.71 Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda
363 C92.90 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
364 C92.91 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
365 C94.00 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan
366 C94.01 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda
367 C94.10 Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan
368 C94.11 Kronik eritremi, remisyonda
369 C94.20 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
370 C94.21 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda
371 C94.30 Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
372 C94.31 Mast hücreli lösemi, remisyonda
373 C94.40 Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan
374 C94.41 Akut panmiyelozis, remisyonda
375 C94.50 Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan
376 C94.51 Akut miyelofibrozis, remisyonda
377 C94.70 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan
378 C94.71 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda
379 D55.0 Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz [G6PD] eksikliğine bağlı anemi
380 D55.1 Glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı anemi
381 D55.2 Glikolitik enzimlerin bozukluklarına bağlı anemi
382 D55.3 Nükleotid metabolizması bozukluklarına bağlı anemi
383 D55.8 Enzim bozukluklarına bağlı diğer anemiler
384 D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış
385 D56.0 Alfa talasemi
386 D56.1 Beta talasemi
387 D56.2 Deltabeta talasemi
388 D56.3 Talasemi taşıyıcılığı
389 D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH]
390 D56.8 Diğer talasemiler
391 D56.9 Talasemi, tanımlanmamış
392 D57.0 Kriz ile birlikte orak hücreli anemi
393 D57.1 Kriz olmadan orak hücreli anemi
394 D57.2 Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları
395 D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı
396 D57.8 Diğer orak-hücre bozuklukları
397 D58.0 Herediter sferositoz
398 D58.1 Kalıtsal eliptositoz
399 D58.2 Diğer hemoglobinopatiler
400 D58.8 Diğer tanımlanmış kalıtsal hemolitik anemiler
401 D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış
402 D59.0 İlaca bağlı otoimmün hemolitik anemi
403 D59.1 Diğer otoimmün hemolitik anemiler
404 D59.2 İlaca bağlı otoimmün olmayan hemolitik anemi
405 D59.3 Hemolitik-üremik sendrom
406 D59.4 Diğer otoimmün olmayan hemolitik anemiler
407 D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]
408 D59.6 Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri
409 D59.8 Diğer edinsel hemolitik anemiler
410 D59.9 Edinsel hemolitik anemi, tanımlanmamış
411 D60.0 Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi
412 D60.1 Geçici edinsel saf kırmızı hücre aplazisi
413 D60.8 Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri
414 D60.9 Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış
415 D61.0 Yapısal aplastik anemi
416 D61.1 İlaca bağlı aplastik anemi
417 D61.2 Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi
418 D61.3 İdiyopatik aplastik anemi
419 D61.8 Diğer tanımlanmış aplastik anemiler
420 D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış
421 D62 Akut posthemorajik anemi
422 D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi
423 D63.8 Başka yerde sınıflandırılmış diğer kronik hastalıklarda anemi
424 D64.0 Kalıtsal sideroblastik anemi
425 D64.1 Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi
426 D64.2 İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi
427 D64.3 Diğer sideroblastik anemiler
428 D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi
429 D64.8 Diğer tanımlanmış anemiler
430 D64.9 Anemi, tanımlanmamış
431 D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
432 D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
433 D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği
434 D68.0 Von Willebrand hastalığı
435 D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği
436 D68.2 Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği
437 D68.3 Dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı hemorajik bozukluk
438 D68.4 Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği
439 D68.8 Diğer tanımlanmış koagülasyon defektleri
440 D68.9 Koagülasyon defekti, tanımlanmamış
441 D69.0 Allerjik purpura
442 D69.1 Kalitatif trombosit defektleri
443 D69.2 Diğer nontrombositopenik purpura
444 D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura
445 D69.4 Diğer primer trombositopeniler
446 D69.5 Sekonder trombositopeni
447 D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış
448 D69.8 Diğer tanımlanmış hemorajik durumlar
449 D69.9 Hemorajik durum, tanımlanmamış
450 E10.11 Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan
451 E10.12 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
452 E10.13 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
453 E10.14 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte
454 E10.15 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan
455 E10.16 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte
456 E10.21 Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
457 E10.22 Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
458 E10.23 İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
459 E10.29 Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
460 E10.31 Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
461 E10.32 Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
462 E10.33 Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
463 E10.34 Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
464 E10.35 İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
465 E10.36 Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
466 E10.39 Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
467 E10.40 Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
468 E10.41 Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
469 E10.42 Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
470 E10.43 Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
471 E10.49 Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
472 E10.51 Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan
473 E10.52 Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte
474 E10.53 Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
475 E10.61 Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
476 E10.62 Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
477 E10.63 Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
478 E10.64 Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
479 E10.65 Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
480 E10.69 Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
481 E10.71 Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
482 E10.73 Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
483 E10.8 Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
484 E10.9 Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus
485 E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
486 E84.0 Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis
487 E84.1 İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
488 E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
489 E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış
490 G30.0 Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı
491 G30.1 Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı
492 G30.8 Diğer Alzheimer hastalığı
493 G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
494 G31.0 Etrafı çevrili beyin atrofisi
495 G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış
496 G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
497 G31.3 Lewy cismi hastalığı
498 G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
499 G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
500 G32.0 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu
501 G32.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları
502 G35 Multipl skleroz
503 G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]
504 G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst]
505 G36.8 Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon
506 G36.9 Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış
507 G37.0 Diffüz skleroz
508 G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
509 G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis
510 G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit
511 G37.4 Subakut nekrotizan miyelit
512 G37.5 Konsantrik skleroz [Balö]
513 G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
514 G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış
515 G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu
516 G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)
517 G45.2 Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları
518 G45.3 Amorozis fugaks
519 G45.4 Geçici global amnezi
520 G45.8 Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar
521 G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
522 G46.0 Orta serebral arter sendromu (I66.0+)
523 G46.1 Anterior serebral arter sendromu (I66.1+)
524 G46.2 Posterior serebral arter sendromu (I66.2+)
525 G46.3 Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+)
526 G46.4 Serebellar inme sendromu (I60-I67+)
527 G46.5 Saf motor laküner sendrom (I60-I67+)
528 G46.6 Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+)
529 G46.7 Diğer laküner sendromlar (I60-I67+)
530 G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)
531 I11.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı
532 I11.9 Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı
533 I12.0 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı
534 I12.9 Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı
535 I13.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
536 I13.1 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
537 I13.2 Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
538 I13.9 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış
539 I15.0 Renovasküler hipertansiyon
540 I15.1 Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon
541 I15.2 Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon
542 I20.0 Anstabil anjina
543 I20.1 Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris
544 I20.8 Angjna pektorisin diğer formları
545 I20.9 Anjina pektoris, tanımlanmamış
546 I21.0 Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü
547 I21.1 İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü
548 I21.2 Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü
549 I21.3 Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü
550 I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü
551 I21.9 Akut miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış
552 I22.0 Anterior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü
553 I22.1 İnferior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü
554 I22.8 Diğer yerlerin tekrarlayan miyokard enfarktüsü
555 I22.9 Tanımlanmamış yerin sonraki miyokard enfarktüsü
556 I23.0 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum
557 I23.1 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atrial septal defekt
558 I23.2 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak ventriküler septal defekt
559 I23.3 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum olmadan kardiyak duvar rüptürü
560 I23.4 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak korda tendinea rüptürü
561 I23.5 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak papiller kas rüptürü
562 I23.6 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atriyum, auriküler uzantı ve ventrikül trombozu
563 I23.8 Akut miyokard enfartüsünü takiben diğer mevcut komplikasyonlar
564 I24.0 Miyokard enfadktüsü ile sonuçlanmayan koroner tromboz
565 I24.1 Dressler sendromu
566 I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları
567 I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
568 I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, bu şekilde açıklanmış
569 I25.10 Aterosklerotik kalp hastalığı, tanımlanmamış damarın
570 I25.11 Aterosklerotik kalp hastalığı, doğal koroner arterin
571 I25.12 Aterosklerotik kalp hastalığı, otolog bypass greftin
572 I25.13 Aterosklerotik kalp hastalığı, nonotolog bypass greftin
573 I25.2 Eski miyokard enfarktüsü
574 I25.3 Kalp anevrizması
575 I25.4 Koroner arter anevrizması
576 I25.5 İskemik kardiyomiyopati
577 I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi
578 I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
579 I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
580 I26.0 Akut kor pulmonale bahsi ile birlikte pulmoner embolizm
581 I26.9 Akut kor pulmonale bahsi olmadan pulmoner embolizm
582 I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon
583 I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı
584 I27.2 Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon
585 I27.8 Diğer tanımlanmış pulmoner kalp hastalıkları
586 I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış
587 I28.0 Pulmoner damarın arteriyovenöz fistülü
588 I28.1 Pulmoner arter anevrizması
589 I28.8 Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları
590 I28.9 Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış
591 I31.0 Kronik adeziv perikardit
592 I31.1 Kronik konstriktif perikardit
593 I34.0 Mitral (kapak) yetmezliği
594 I34.1 Mitral (kapak) prolapsı
595 I34.2 Nonromatizmal mitral (kapak) stenozu
596 I34.8 Diğer nonromatizmal mitral kapak bozuklukları
597 I34.9 Nonromatizmal mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış
598 I36.0 Nonromatizmal trikuspid (kapak) stenozu
599 I36.1 Nonromatizmal triküspid (kapak) yetmezliği
600 I36.2 Yetmezlik ile birlikte nonromatizmal triküspid (kapak) stenozu
601 I36.8 Diğer nonromatizmal triküspid kapak bozuklukları
602 I36.9 Nonromatizmal triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış
603 I37.0 Pulmoner kapak stenozu
604 I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği
605 I37.2 Yetmezlik ile birlikte pulmoner kapak stenozu
606 I37.8 Diğer pulmoner kapak bozuklukları
607 I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış
608 I41.0 Başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda miyokardit
609 I41.1 Başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda miyokardit
610 I41.2 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda miyokardit
611 I41.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda miyokardit
612 I42.0 Dilate kardiyomiyopati
613 I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati
614 I42.2 Diğer hipertrofik kardiyomiyopati
615 I42.3 Endomiykardiyal (eozinofilik) hastalık
616 I42.4 Endokardiyal fibroelastoz
617 I42.5 Diğer restriktif kardiyomiyopati
618 I42.6 Alkolik kardiyomiyopati
619 I42.7 İlaçlara ve diğer dış ajanlara bağlı kardiyomiyopati
620 I42.8 Diğer kardiyomiyopatiler
621 I42.9 Kardiyomyopati, tanımlanmamış
622 I50.0 Konjestif kalp yetmezliği
623 I50.1 Sol ventrikül yetmezliği
624 I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış
625 I51.0 Kardiyak septal defekt, edinsel
626 I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış
627 I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış
628 I51.3 İntrakardiyak tromboz, başka yerde sınıflandırılmamış
629 I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış
630 I51.5 Miyokard dejenerasyonu
631 I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış
632 I51.7 Kardiyomegali
633 I60.0 Karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan subaraknoid kanama
634 I60.1 Orta serebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
635 I60.2 Anterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
636 I60.3 Posterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
637 I60.4 Baziler arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
638 I60.5 Vertebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama
639 I60.6 Diğer intrakranyal arterlerden kaynaklanan subaraknoid kanama
640 I60.7 İntrakranyal arterden kaynaklanan subaraknoid kanama, tanımlanmamış
641 I60.8 Diğer subaraknoid kanama
642 I60.9 Subaraknoid kanama, tanımlanmamış
643 I61.0 Hemisferde intraserebral kanama, subkortikal
644 I61.1 Hemisferde intraserebral kanama, kortikal
645 I61.2 Hemisferde intraserebral kanama, tanımlanmamış
646 I61.3 Beyin sapında intraserebral kanama
647 I61.4 Serebellumda intraserebral kanama
648 I61.5 İntraserebral kanama, intraventriküler
649 I61.6 İntraserebral kanama, çoğul lokalize
650 I61.8 Diğer intraserebral kanama
651 I61.9 İntraserebral kanama, tanımlanmamış
652 I62.0 Subdural kanama (akut)(nontravmatik)
653 I62.1 Nontravmatik ekstradural kanama
654 I62.9 İntrakranyal kanama (nontravmatik), tanımlanmamış
655 I63.0 Preserebral arter trombozuna bağlı serebral enfarktüs
656 I63.1 Preserebral arter embolisine bağlı serebral enfarktüs
657 I63.2 Preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs
658 I63.3 Serebral arterlerin trombozuna bağlı serebral enfarktüs
659 I63.4 Serebral arterlerin embolizmine bağlı serebral enfarktüs
660 I63.5 Serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs
661 I63.6 Serebral venlerin trombozuna serebral enfarktüs, nonpiyojenik
662 I63.8 Dier serebral enfarktüs
663 I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
664 I64 İnme, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
665 I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu
666 I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu
667 I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu
668 I65.3 Çoğul ve bilateral preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu
669 I65.8 Diğer preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
670 I65.9 Tanımlanmamış preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
671 I66.0 Orta serebral arterin oklüzyon ve stenozu
672 I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
673 I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
674 I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu
675 I66.4 Çoğul ve bilateral serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu
676 I66.8 Diğer serebral arterin oklüzyon ve stenozu
677 I66.9 Tanımlanmamış serebral arterin oklüzyon ve stenozu
678 I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
679 I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
680 I67.2 Serebral ateroskleroz
681 I67.3 Progresif vasküler lökoensefalopati
682 I67.4 Hipertansif ensefalopati
683 I67.5 Moyamoya hastalığı
684 I67.6 İntrakranyal venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
685 I67.7 Serebral arterit, başka yerde sınıflandırılmamış
686 I67.8 Diğer tanımlanmış serebrovasküler hastalıklar
687 I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
688 I68.0 Serebral amiloid anjiyopati (E85.-+)
689 I68.1 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda serebral arterit
690 I68.2 Başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda serebral arterit
691 I68.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda diğer serebrovasküler bozukluklar
692 I69.0 Subaraknoid kanama sekeli
693 I69.1 İntraserebral kanama sekeli
694 I69.2 Diğer nontravmatik intrakranyal kanama sekeli
695 I69.3 Serebral enfarktüs sekeli
696 I69.4 İnme sekeli, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
697 I69.8 Diğer ve tanımlanmamış serebrovasküler hastalıkların sekeli
698 I71.00 Aort diseksiyonu, tanımlanmamış yer
699 I71.01 Torasik aort diseksiyonu
700 I71.02 Abdominal aort diseksiyonu
701 I71.03 Torakoabdominal aort diseksiyonu
702 I71.1 Torasik aort anevrizması, rüptüre
703 I71.2 Torasik aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
704 I71.3 Abdominal aort anevrizması, rüptüre
705 I71.4 Abdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
706 I71.5 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptüre
707 I71.6 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
708 I71.8 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre
709 I71.9 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
710 J43.0 MacLeod sendromu
711 J43.1 Panlobüler amfizem
712 J43.2 Sentrilobüler amfizem
713 J43.8 Diğer amfizem
714 J43.9 Amfizem, tanımlanmamış
715 J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı
716 J44.1 Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
717 J44.8 Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı
718 J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
719 J46 Status astmatikus
720 K50.0 İnce bağırsağın Crohn hastalığı
721 K50.1 Kalın bağırsağın Crohn hastalığı
722 K50.8 Diğer Crohn hastalıkları
723 K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
724 K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
725 K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
726 K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
727 K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
728 K51.4 Kolon psödopolipozisi
729 K51.5 Mukozal proktokolit
730 K51.8 Diğer ülseratif kolitler
731 K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış
732 K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
733 K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
734 K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
735 K72.1 Kronik karaciğer yetmezliği
736 K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
737 K73.1 Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
738 K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
739 K73.8 Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
740 K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış
741 K74.0 Hepatik fibroz
742 K74.1 Hepatik skleroz
743 K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte
744 K74.3 Primer biliyer siroz
745 K74.4 Sekonder biliyer siroz
746 K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
747 K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları
748 K86.0 Alkole bağlı kronik pankreatit
749 N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik
750 N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
751 N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit
752 N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
753 N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
754 N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
755 N04.6 Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı
756 N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit
757 N04.8 Nefrotik sendrom, diğer
758 N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
759 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
760 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit
761 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
762 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
763 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
764 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit
765 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
766 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
767 N19 Tanımlanmamış renal yetmezlik
768 Z94.0 Böbrek nakli durumu
769 Z94.1 Kalp nakli durumu
770 Z94.2 Akciğer nakli durumu
771 Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli durumu
772 Z94.4 Karaciğer nakli durumu
773 Z94.5 Deri nakli durumu
774 Z94.6 Kemik nakli durumu
775 Z94.7 Kornea nakli durumu
776 Z94.8 Diğer transplante edilen organ ve doku durumu
777 Z94.9 Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış
778 İmmün supresif kullananlar---- Tanı koduna bakılmaksızın son üç ay içinde ilaç kullanımı "L01XC02-Rituximab L04A - İmmünsupresif Ajanlar "

Yorum Gönder

0 Yorumlar