Akülü Tekerlekli Sandalye Nasıl Temin Edilir?


Akülü Tekerlekli Sandalye Nasıl Temin Edilir?Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engelinin yanında;El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan hâller,

Kalp yetmezliği-koroner arter hastalıkları veya kronik obstrüktif akciğer hastalıklarıYukardaki hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da hareket ettirmesi hâlinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji Uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dâhiliye Uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dâhiliye Uzmanı’nın yer aldığı; motor fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla teşvik edilmesi koşuluyla, akülü tekerlekli sandalye bedelleri kurumca ödenir.Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için F sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının bedelleri kurumca ödenmez. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.Akülü tekerlekli sandalyenin yenilenme süresi 5 (beş) yıldır. Bu süreden önce yenilenen akülü tekerlekli sandalye bedeli Kurumca ödenmez.

Yorum Gönder

0 Yorumlar