İşitme Cihazı Nasıl Temin Edilir?


İşitme Cihazı Nasıl Temin Edilir?


Kurumca sadece analog ve dijital işitme cihazı bedelleri ödenir.


İşitme cihazı bedellerinin kurumca ödenebilmesi için; Kurum’la sözleşmeli resmî sağlık kurumlarınca, işitmenin cihaz ile düzeltilmesinin mümkün olduğunun belirtildiği, KBB uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

Raporda işitme cihazının analog ya da dijital olduğu belirtilecek, dijital cihaz önerilmesi durumunda analog cihaz önerilmeme gerekçesi belirtilecektir.


Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için, sağlık kurulu raporunda iki kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi yeterli olmayıp gerekçeleri belirtilerek “ Hastanın her iki kulak için işitme cihazı kullanması gereklidir.” ibaresi raporda yer almalıdır.


İşitme cihazı başına yıllık en çok 50(elli) adet pil, işitme cihazı kalıpları için 3 yaşına kadar olan çocuklarda yılda en fazla 4 kez, 4-18 yaş arası çocuklarda yılda en fazla 2 kez, erişkinlerde ise yılda en fazla bir kez olmak üzere Kurumca bedelleri karşılanır.


İşitme cihazlarının yenilenme süresi 5 (beş) yıldır. Bu süreden önce yenilenen işitme cihazı bedelleri Kurumca ödenmez. Ancak işitme durumunda değişiklik olması ve verilen cihazın yeterli gelmemesi durumunda bu durumun Kurumla sözleşmeli resmî sağlık kurumunca düzenlenen KBB uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi hâlinde veya ilgililerin kusuru olmaksızın garanti süresi dışında cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğinin kurumla sözleşmeli resmî sağlık kurumunca düzenlenen KBB uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve Kurumca onarımının sağlanmaması hâlinde, cihazın süresinden önce yenilenmesi mümkündür.


SGK 18 yaş üzeri kişiler için brüt 550 TL işitme cihazı geri ödemesi yapmaktadır. SGK’lının emekli veya çalışan olmasına göre %10 veya % 20 katkı payı kesilir. Çocuklar için yapılan brüt geri ödemelerin miktarları ise aşağıda yer almaktadır:


0-4 yaş arasındaki çocuklar için 990 TL

5-12 yaş arasındaki çocuklar için 880 TL

13-18 yaş arası gençler için 825 TL


18 yaş altındaki çocuklara her iki kulak için KBB hekimi çift işitme cihazı raporu veriyorsa, SGK geri ödemesi iki katına çıkmaktadır. 18 yaş üzeri yetişkinlerde ise önce bir cihaz verilerek 6 ay sonrasında cihaz faydası kanıtlandığında ikinci cihaz raporu çıkarılıp geri ödeme alınabilmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar