ENGELLİLERE YÖNELİK DİN HİZMETLERİENGELLİLERE YÖNELİK DİN HİZMETLERİ 


Başkanlık engellilerin dini vecibelerini engelsiz bir şekilde yerine getirmesini sağlamaya yönelik 81 ilde bir erkek bir kadın olmak üzere toplamda 161 koordinatör ile rehabilitasyon merkezleri, Kur’an kursları, camiler ve engelli ailelerine manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler; camilerin ulaşılabilirliğinin sağlanması, işaret dili ile hutbe okunması, işaret dili dini kavramlar sözlüğünün yer aldığı özel web site hizmeti, dini yayınlar, hac-umre hizmetleri ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kurum, kuruluş ve STK'lar işbirliği ile koordineli çalışmaları kapsamaktadır. Engelli vatandaşlarımızın din hizmetleri, din eğitimi ve dini yayın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla; 

Ortopedik engellilerin camilere rahatça girebilmeleri için fizikî düzenlemeler yapılmaktadır. İşitme engelliler için cami girişlerine namaz vakitlerini gösterir levhalar konulmaktadır. İslâm Dininin engellilere tanıdığı ruhsat ve kolaylıklar vaazlarda ve mahallî radyo ve televizyon programlarında anlatılmaktadır. Cuma vaaz ve hutbeleri işaret diline çevrilmekte ve Diyanet TV tarafından canlı olarak yayınlanmaktadır. Eğitim Faaliyetleri kapsamında; Görme, işitme ve ortopedik engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun, ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/ Kur’an kursu açılmaktadır. Müftülükler her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve dernekler ile iletişime geçerek talep olması halinde buralarda engellilere yönelik D grubu (geçici) Kur’an kursları açılmaktadır. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurslar ve sınıflar; öğrencilerin engellilik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır. Kur’an Kursları ve camilerde son beş yılda farklı engel gruplarına yönelik açılan kurslarda 10.706 engelli öğrenci eğitim görmüştür. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda kullanılmak üzere eğitim-öğretim materyalleri hazırlanmıştır. Görme Engelliler İçin Hazırlanan Eserler: 

Braille Kur'an-ı Kerim Braille Kur'an-ı Kerim Meali Braille Kur'an Okumaya Giriş (Elif-Ba Cüzü) Braille “Dinimi Öğreniyorum Serisi". (Seri içinde; "Dinimi Öğreniyorum, İbadetlerimi Öğreniyorum, Peygamberimi Öğreniyorum, Kitabımı Öğreniyorum, Dualarımı Öğreniyorum" adlı beş eser yer almaktadır.) Braille Cemil Dede Namaz Dualarını Öğretiyor. 

Braille Diyanet Çocuk Dergisi Görme Engelliler Özel Sayısı. Braille Diyanet Çocuk Dergisi Kutlu Doğum Özel Sayısı. (Özel sayıda “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru” konusu işlenmiştir.) 

Kalpten Görenler.( Eser CD olarak yayınlanmıştır.) Braille Temel Dini Bilgiler. (Eser; itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konularının yer aldığı beş kitaptan oluşmaktadır.) İşitme Engelliler İçin hazırlanan Eserler: Türk İşaret Dili Dinî Kavramlar Sözlüğü.( Eserde fotoğraflar eşliğinde işaret diliyle dinî kavramlar anlatılmaktadır.) İşitme Engelliler Din Eğitimi Serisi. (Seride; işitme engellilerin seviyesine uygun dil, anlatım ve resimleme ile İslam dinine ait inanç, ibadet ve ahlâk konuları işlenmektedir. Set içerisinde 12 ana kitap, 12 etkinlik kitabı yer almaktadır.) İşaret dili ile Elif-Ba Engelli bireylerin ibadetlerini huzurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla camilerin erişilebilirlik ve ulaşılabilirliğine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda; 

Engelli Erişimine Uygun Cami Sayısı: 19.923 

Engelli Erişimi İçin Standartlara Uygun Rampa Bulunan Cami Sayısı: 13.768 

Engelliler İçin Abdest Alma Yeri - Lavabo Bulunan Cami Sayısı: 7.491 

Engelli Erişimi İçin Asansör Bulunan Cami Sayısı: 860 İşitme Engelliler İçin İşaret Dili ile Hutbe Okunan Cami Sayısı: 48 
Umre Programları 2017 yılı içerisinde 81 ilde gerçekleştirilen işitme engellilere yönelik umre ödülü bilgi yarışmasında birinci olan 87 işitme engelli 2018 yılı Mart ayında ücretsiz olarak umreye götürülmüştür. 2018 yılı içerisinde 81 ilde duyurusu yapılan Kur’an kurslarımızda eğitim almış veya eğitime devam eden görme ve işitme engellilere yönelik Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler yarışmasında birinci olan 14 işitme engelli ve 63 görme engelli refakatçileriyle beraber toplam 140 kişi 22 Aralık ve 29 Aralık 2018 tarihlerinde ücretsiz umreye gönderilmiştir. Ayrıca engelli bireylere yönelik Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Başkanlığımızca engellilere sunulan hizmetler, illerde ve büyük ilçelerde görevlendirilen engelli koordinatörlerince takip edilmektedir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar