MÜLTECİLER VE SIĞINMACILARLA YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ
MSYD' nin kuruluş dinamikleri, Türkiye'nin her yerinde sosyal sorumluluk kavramı altında gönüllü faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine dayanmaktadır. Buna göre Dernek patika bağımlılığını, yardımsever ve arayışçı gençleri insani alanın uluslararası standartları ile buluşturan bir dönüşüm ve etkileşim alanı oluşturmaktadır. Dernek, 2015 yılında İstanbul'da kurulan müstakil ulusal bir sivil toplum kuruluşudur. Bir insani yardım organizasyonu olarak MSYD, temel olarak insani krizlerden, çatışmalardan, insan hakları ihlallerinden ve doğal afetlerden etkilenen bireylerin ve toplulukların temel ihtiyaçlarını karşılamayı, yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve aynı zamanda, engelli ve engelli olma riski taşıyan kişilere yardım amacı izler. MSYD, Türkiye'nin beşten fazla ilinde zorla yerinden göç etmek durumunda kalmış kişiler ve diğer dezavantajlı gruplar için onurlu ve haysiyetli bir yaşam sağlamak için acil insani yardımlar ve kalkınma faaliyetleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Tasarlanan ve uygulanan programlar, yerinden edilme sürecinin her aşamasında krizden etkilenen topluluğun her katmanına, insani krizin gerçekleştiği ilk andan, yabancı bir ülkeye geldiklerindeki yepyeni yaşamlarına ve nihayetinde gönüllü geri dönüş, yerel entegrasyon veya yeniden yerleşim yoluyla normal yaşamın yeniden entegrasyonuna kadar tasarlanmaktadır. MSYD, çalışmalarını uluslararası standartlara göre ayrımcılık yapmama, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yönetir. MSYD, acil müdahale programları ve / veya uzun vadeli programlar aracılığıyla krizden etkilenen bireylerin ve toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır. Mevcut programlar hem ulusal düzenleyici çerçevelere hem de uluslararası olarak kabul görmüş standartlara dayanarak uygulanmakta ve bu öncelikli sektörel müdahale alanları içerisinde çalışılmaktadır: Koruma 

Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek 

Fiziksel Rehabilitasyon Hizmetleri 

Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme Çalışmaları 

Sağlık Özel İhtiyaç Fonu Yardımı 

Temel İhtiyaçların Dağıtımı 

Sosyal Uyum Devam Eden Projeler: 


Bu proje ile, Ankara ili içerisinde yaşamakta olan yerel halka ve geçici ile uluslararası koruma altındaki yabancılara yönelik kapsayıcı ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek faaliyetleri yürütülmektedir. Ruh sağlığı vaka yönetim sürecini koruma/himaye perspektifi ile ekolojik vaka yönetim modeli ile buluşturan anlayış ile, kişilerin ve birincil sosyal çevrelerinin ruhsal iyilik hallerini güvence altına alma ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi bahislerine dönük uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu proje uyarınca sağlık özel ihtiyaç fonu vesilesi ile, Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmeyen veya göreli olarak giren medikal protez ve ortez cihazlarının ödemeleri ve ameliyat masrafları karşılanabilmektedir. Projenin mantıksal çerçevesi uyarınca belirlenen hedefler aşağıdaki gibidir; Özel İhtiyaç Fonu aracılığıyla temel sağlık hizmetlerinin maliyetlerini karşılamak suretiyle kırılgan durumda bulunan mültecilerin sağlık durumunu iyileştirmek, Savunmasız durumdaki mağdur mülteciler için koruyucu bir ortam sağlamak ve MHPSS hizmetlerine erişimi önleyici tedbirlerle geliştirmek, Hassasiyet durumu yüksek durumdaki mültecilerin koruma/himaye kapsamına giren ihtiyaçlarına gidermek. Türkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi Proje, halihazırda engelli ve/veya engelli olmak riski altında bulunan kişilere kapsamlı ve çok taraflı rehabilitasyon hizmetleri vasıtasıyla onların toplumsal hayata ve çevreye katılımlarını artırmalarını hedeflemektedir. Bireylerin günlük yaşam pratiklerini gerçekleştirmeleri için temel fonksiyonlarında iyileştirme sağlamak ve toplumsal hayata aktif katılımlarını teşvik etmek projenin öncelikli alanlarını oluşturmaktadır. Proje uyarınca tesis edilecek rehabilitasyon merkezleri, yerel halk ve geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusta mağduriyet durumu yüksek kişiler arasında bulunan engelliler olmak üzere, rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan yerel halk ve Suriyelilere hizmet edecektir. Projenin öngörülen ana hedefleri aşağıdaki gibi listelenebilir; Mersin ve Hatay’da yaşayan mültecilerin rehabilitasyon hizmetlerine erişimlerini sağlamak ve geliştirmek, Mültecilere bütünleşik Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek hizmetleri sağlamak, İnsani Alan Prensipleri, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek, Fizik Rehabilitasyon vb. konularda diğer paydaşlara ve hizmet sağlayıcılarına kapasite geliştirme eğitimleri sağlamak. Yorum Gönder

0 Yorumlar