YERYÜZÜ DOKTORLARI DERNEĞİ

2000 yılında, sağlık alanına odaklanmış uluslararası bir insani yardım kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları; 200 binden fazla bağışçısının ve 20 bini aşkın gönüllüsünün desteği ile bugüne kadar 50’ye yakın ülkede yüzlerce proje gerçekleştirmiştir. Başlangıçta gönüllü sağlık ekipleri ile kısa süreli sağlık kampları organize ederek yola çıkan Yeryüzü Doktorları zamanla daha uzun vadeli projelere imza atmıştır. 2018 yılı itibariyle gönüllü sağlık ekibi hizmetleri, katarakt kampları, su kuyusu ve gıda desteği çalışmaları, ekipman-ilaç destekleri ve sağlık eğitimi projelerinin yanı sıra Çad, Filistin, Somali, Suriye, Yemen ve Türkiye olmak üzere 6 farklı ülkede daimi olarak hizmet veren klinikleri mevcuttur. Misyonu, sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamaktır. İhtiyaç Odaklılık: Yeryüzü Doktorlarında kararların ve uygulamaların merkezinde ihtiyaç sahiplerine sunulacak hizmet vardır. Din, dil, ırk, cinsiyet, coğrafya ayrımı gözetmeksizin sunulacak hizmetin niteliği, niceliği ve sürdürülebilirliği gözetilir. Yetkinlik: Yeryüzü Doktorları, sağlık yardımı faaliyetlerini, etkin ve verimli süreçlerle yürütür. Kaliteli hizmet sunar. Bu kapsamda, gerekli olan kurumsal yetkinlikleri kendinde barındırır ve sürekli geliştirir. Kendinde olmayan; özel bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren bir girişimde bulunmaz. İnsani Değerlere Saygı: Yeryüzü Doktorları, merhamet, samimiyet, tevazu, güven gibi yardım etmenin özünü oluşturan insani değerler ile hareket eder; farklı coğrafya ve milletlerin inançlarına, kültürlerine ve geleneklerine saygı gösterir. Bağımsızlık: Yeryüzü Doktorları, iyiliğin yayılması için ilan ettiği misyonu, ilkeleri ve planları doğrultusunda hareket eder; faydalanıcılara daha iyi hizmet vermek için yaptığı işbirlikleri bu çerçevenin dışına çıkmaz. Şeffaflık: Yeryüzü Doktorları, kendisine emanet edilen kaynaklarla ne yapıldığını açık şekilde sunar. Hizmetler, idari, mali ve hukuki açıdan, her zaman hesap verebilir şekilde yürütülür. 

Ana Hizmet Alanları Kriz, Acil Durum Projeleri: Yeryüzü Doktorları, deprem, sel, yangın vb. afetlerde, savaş ve diğer kriz durumlarında öncelikli olarak gönüllü sağlık ekipleri göndererek acil tedavi hizmetleri sunar, ilaç-ekipman desteği sağlar. Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda tahrip olan hastane ya da kliniklerin onarımına ve işletilmesine destek olur, sahra hastaneleri ve klinikler kurar, mobil sağlık ekipleri oluşturur. Kriz durumundan etkilenen sağlık altyapısına yönelik temel ihtiyaçların yeniden sağlanması için orta-uzun vadeli projeler geliştirir ve uygular. 

Anne, Çocuk Sağlığı Projeleri: Yeryüzü Doktorları, doğuma bağlı problemlerin çokça gözlemlendiği bölgelerde anne-çocuk sağlığı klinikleri açar ve/veya mevcut klinikleri iyileştirir. Bu kliniklerde hamilelik dönemindeki kadınların rutin kontrollerinin yapılması, sağlıklı doğumların gerçekleştirilmesi, emziren annelerin sağlık kontrollerinin yapılması, bebeklerin aşılanması gibi sağlık hizmetleri sağlar. Ayrıca hamile, doğum yapmış ve emziren annelere bebek bakımı ve üreme sağlığı ile ilgili eğitimler verir. Beslenme Sağlığı Projeleri: Yeryüzü Doktorları, beslenme sağlığı projeleri kapsamında, kuraklık, yoksulluk, iç karışıklık ve benzeri sebeplerle açlık problemlerinin sıkça yaşandığı bölgelerde beslenme sağlığı merkezleri kurmakta ve/veya mevcut merkezleri desteklemektedir. Bu merkezlerde, yetersiz beslenme sebebi ile özellikle 5 yaş altı çocuklarda ve hamile/emziren annelerde gelişen malnutrisyon hastalığı tedavi edilir. Terapötik besin takviyesi sağlanamayan şartlarda ise kumanya, kurban eti dağıtımı şeklinde beslenme desteği sağlanmaktadır. Göz Sağlığı Projeleri: Yeryüzü Doktorları, göz sağlığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ile katarakt başta olmak üzere göz hastalıklarını tedavi etmekte, gözlük dağıtımları gerçekleştirmektedir. Ayrıca göz cerrahi üniteleri kurulumu, yerel sağlık personelinin eğitimi gibi kapasite arttırıcı faaliyetler ile göz sağlığı projeleri kapsamında hizmet götürülen bölgelerdeki sağlık kuruluşları desteklenerek yerel kapasitenin güçlendirilmesi hedeflenir. Gönüllü Sağlık Ekibi Projeleri: Yeryüzü Doktorları, ihtiyaç sahibi bölgelerde gerek cerrahi gerek dâhili branşlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu doğrultuda, fiziksel imkânların müsait olduğu ancak uzman doktor bulunmayan ve genellikle ilaç ve sarf maliyetlerinin karşılanamadığı durumlarda kısa süreli kamplar organize etmektedir. Bu kamplarda, tedavileri ileri uzmanlık gerektiren vakalar Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekipleri tarafından muayene ve ameliyat edilmektedir. Bu uygulamalar esnasında yerel sağlık çalışanları ile yapılan bilgi ve tecrübe paylaşımı odaklı eğitimler ise tüm bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Sağlık Eğitimi Projeleri: Yeryüzü Doktorları, sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla proje ve programlar yürüttüğü ülkelerde sağlık çalışan kapasitesinin arttırılması amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim, sertifika ve uzmanlık programlarını desteklemekte, kongreler düzenleyerek bilimsel araştırma ve etkinliklere katkı sağlamaktadır. Psikososyal Destek Projeleri: Yeryüzü Doktorları, travma, afet, kriz durumlarından etkilenmiş kişilere yönelik olarak psikososyal destek amaçlı tarama ve incelemeler yaparak bölge halkına bilgilendirici ve destekleyici çalışmalar yürütür. Yerel ruh sağlığı sisteminin mevcut durumunu tespit ederek toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda psikososyal destek projeleri geliştirir. Sahada görev alan sivil toplum çalışanları ve gönüllü sağlık ekiplerine yönelik olarak da psikososyal yardım faaliyetlerinde bulunur. Temiz Suya Erişim Projeleri: Yeryüzü Doktorları, kirli suların kullanımından kaynaklı hastalıkların önüne geçmek amacıyla kuraklığın yaşandığı ve altyapının yetersiz olduğu bölgelerde su kuyuları açmakta ve temiz su erişimine yönelik altyapıları iyileştirmektedir. Ayrıca su arıtma tabletleri dağıtımları ile acil çözümlerin gerektiği durumlara müdahale etmektedir. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar