E-Rapor sistemine entegre edilen rapor modüllerinin kullanımı ve manuel rapor düzenlenmemesi konusunda duyuruT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : E-23642684-010.07.01

Konu      : E-Rapor Sistemi

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 Tüm raporların (doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir kurul, durum bildirir tek hekim raporu, sporcu raporları vb.) elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilebilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda “e-Rapor Sistemi” projesi başlatılmıştır.

e-Rapor Sisteminin bileşenlerinden biri olarak sürücü raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesine 16.11.2018 tarihi ile başlanılmış komisyon ve itiraz süreçleri ise 02.11.2020 tarihi itibari ile hazır hale getirilmiştir.

Genel durum bildirir, işe giriş, akli meleke gibi alanların yer aldığı durum bildirir tek hekim raporları 13.11.2019 tarihinde, durum bildirir sağlık kurul raporları ise 14.01.2020 tarihinde e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenmeye başlanılmıştır.

e-Rapor sistem uygulamaları, itiraz ve başvuru usul ve esasları ile sürelerinin belirlendiği 30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge aynı tarihte yürürlüğe konulmuştur. Bunun yanı sıra “https://erapor.saglik.gov.tr” internet adresinde kullanım kılavuzları ve eğitim videoları yayınlanmıştır.

Ancak çeşitli kurumlar ve vatandaşlardan gelen başvurularda sağlık tesislerinde e-Rapor sistemine geçilmediği raporların manuel düzenlendiği ifade edilmektedir. Ayrıca gelen başvurularda e-Rapor sisteminde ilgili rapor modülü için yetki verilmiş personelin başvuru kabul işlemlerini zamanında yapmamasından kaynaklı süre aşımları nedeniyle vatandaşların sağlık kuruluna veya sürücü komisyonlarına kabulünün yapılamadığı tespit edilmiştir. Bu durumda düzeltme veya istisna talep eden çok sayıda yazı alınmaktadır.

Bu nedenle hak mağduriyetine sebebiyet verilmemesi, işlemlerin doğru şekilde yürütülmesi amacı ile;

1- e-Rapor sistemine entegre edilen durum bildirir tek hekim raporlarının (genel durum bildirir, akli meleke, işe giriş, yivsiz silah, sporcu vb), durum bildirir kurul raporlarının, kaza ve yaralanmaya bağlı raporlar dahil engelli raporlarının, sürücü raporlarının, ASAL raporlarının, elektronik olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu nedenle kesinlikle manuel rapor düzenlenmemelidir.

2- Özel sağlık hizmet sunucuları Sağlık Raporları Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin 34’üncü maddesi 2'nci fıkrası gereği sadece kendilerine izin verilen raporları düzenleyebilmektedir. Bunun için özel sağlık hizmet sunucularına düzenleyebilecekleri raporlar için e-rapor sisteminde özel yetki tanınması gerekmektedir. Ancak bazı özel sağlıkhizmet sunucularının mevzuata aykırı şekilde manuel rapor düzenlediği tespit edilmiştir. Manuel düzenlenen bu raporların geçerli kabul edilmesi mümkün değildir.

Sağlık Raporları Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin 15’inci maddesi 5'inci fıkrasında “…Komisyona sevk edilen kişiler en geç 30 (otuz) gün içinde komisyona başvurmak zorundadır.” hükmü gereği uzman hekimce sürücü komisyonuna sevk edilen sürücü adaylarının 30 gün içinde sürücü komisyonuna başvurması ve yetkili personelce komisyon kabul işleminin sistemde yapılması gerekmektedir. Bu kabul işlemi yapıldıktan sonra istenilen sürücü komisyonuna istenilen tarihte sürücü adayı atanabilmektedir. Ayrıca kabul işlemi sonrasında sürücü komisyon değişikliği yapıldığı durumlarda kişinin atanan komisyondan çıkarılarak başka bir komisyona atanması veya kabulü yapılan kişinin herhangi bir tarihte oluşturulan komisyona yeniden alınması ilk kabul işleminin silinmemesi halinde mümkündür.

Ancak Bakanlığımıza gelen başvurulardan belirtilen süre içerisinde başvurusu alınan sürücü adaylarının başvuru kabul işleminin yetkili personellerce sehven iptal edildiği anlaşılmıştır. Bu durumda eğer iptal işleminin yapıldığı gün, komisyona başvuru süresi olan 30 günlük sürenin de dolmuş olması halinde hatalı yapılan işlemin geri alınması mümkün olmamaktadır. Konuya dair yapılan incelemede silme işleminin komisyon değişikliği yapılırken beraberinde kabul işleminin de silinmesinden veya ilçe komisyonlarında yetkili personelce kendi komisyonlarına alınmayan kişiler olduğu gerekçesi ile yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle sürücü komisyonu kabulü yapılan kişilerin kabul kayıtlarının başvuran kişinin yazılı talebi olmadan herhangi bir nedenle kesinlikle silinmemesi gerekmektedir.

3- 02.11.2020 tarihi öncesinde manuel düzenlenen sürücü komisyon raporlarına itiraz edilmesi halinde hakem il sağlık müdürlüğü tarafından işlem tesis edilebilmesi için e-Rapor sistemi üzerinden raporun yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda itiraz süreci tamamlanmayan raporlar için manuel düzenlenen komisyon raporunun elektronik olarak yeniden düzenlenmesi ve itiraz başvurusunun oluşturularak hakem il sağlık müdürlüğüne sevk edilmesi uygun olacaktır. Bu kişilerin kayıtlarının e-rapor sisteminde yenilenebilmesi için özel tanımlama yapılması gerekeceğinden bu durumlarda Genel Müdürlüğümüzden talepte bulunması gerekmektedir.

4- E-Rapor uygulmalarında hatalı işlem yapılmaması amacı ile ilgili personel ve hekimlerin her modül için ayrı ayrı hazırlanan eğitim videolarının ve kılavuzları ile duyuruları erapor.saglik.gov.tr ve shgmsgudb.saglik.gov.tr internet adreslerinin takip edilmesi uygun olacaktır.

Konu hakkında aile hekimleri başta olmak üzere sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimlerin, sağlık kurulu personelinin ve il/ilçe sağlık müdürlüğü sürücü komisyonu personelinin yazılı tebliğ edilmek sureti ile bilgilendirilmesi ve henüz e-Rapor sistemine entegrasyonunda sorun bulunan sağlık tesislerinin sistem entegrasyonunun acilen tamamlaması hususunda;

Gereğini rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar