Engellilerin kullanması için üretilen protez parçalarının tesliminde KDV İstisnası

 


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[17-2015/28]-581

03.06.2015

Konu

:

Engellilerin kullanması için üretilen protez parçalarının tesliminde KDV İstisnası uygulaması hk.

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; engellilere yönelik olarak protez ve protez parçaları alım, satım ve imalatı yapan firma olduğunuzu, imal ettiğiniz veya sattığınız protez parçalarını oluşturan parça veya parçaların, engelliler tarafından kullanılması zorunlu ihtiyaçlar olduğu ve engelliler haricinde teknik olarak kullanılmasının mümkün bulunmadığını, söz konusu protezi oluşturan protez parçalarının bir bütün halinde set olarak engellilere tesliminde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna olduğunu, ancak protez parçalarının setten bağımsız olarak değişim, tamir, bakım ve onarım gibi amaçlarla teslim ve hizmetlerde düzenlenen faturalarda %8 oranında KDV uyguladığınızı belirterek protez parçalarının setten bağımsız olarak satışında da Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna olması gerektiğinden bahisle Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin II-E-1/1 bölümünde, münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği ifade edilmiştir.Buna göre, engellilerin kullanması için üretilen ve KDV' den istisna tutulan protezlerin, aksam ve parçaları ile bu protezlere verilen tamir, bakım ve onarım hizmetleri, münhasıran engellilerin eğitimleri, mesleki ve günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş araç-gereç olarak kabul edilemeyeceğinden, KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar