Engelli Seçmen Nasıl Oy Verecek ?
Engelli Seçmenler Sıra Bekletilmeden Oylarını Verirler:

Gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara sıra bekletilmeden oy kullandırılır. Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, rahatlıkla ve kolaylıkla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla binaların uygun yerlerine konulur (298 Sayılı Kanun Madde 36-7, 74).

Görme engelliler, felçli veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. (298 Sayılı Kanun Madde 93-2).

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez; oy kullanma sırasında yardım edemez.
Engelli Seçmen İşlemleri :

Sağlık Bakanlığından görme ve ortopedik engelli vatandaşların listesi alınarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS'e işlenmektedir.

Seçmen Kütüğünde engelli kaydı bulunmayan görme ve ortopedik engelli seçmenler "Engelli Beyan Formunu" doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa iletebilirler.

NOT: Engelli seçmenlerin, seçim dönemlerinde binaların giriş katlarında oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için, seçmen kütüğündeki kayıtlarında "Engelli" kutusunun işaretli olması gerekmektedir.

Seyyar Sandık Uygulamasından Nasıl Yararlanabilirsiniz?

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet etmekte olup hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, askı dönemi içinde “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya “Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ile birlikte “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu” doldurarak yerleşim yerinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya muhtarlığa iletmeleri halinde evlerinde oy kullanabileceklerdir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar