Vücüt Yanıklarının Çalışma Gücüne (engel oranına) Etkisi

 


I- DERMA İLE İLGİLİ YANIK ARIZALARI:                                           

a- Vücut yüzeyinin % 10’unu kaplayan ve ameliyatla giderilemeyen keloid hipertrofi                 20           

b-) Vücut yüzeyinin % 50’sini kaplayanlar                                                                                     30           

c-) Vücut yüzeyinin % 50’sinden fazlasını kaplayanlar                                                                  40           

d-) Saçlı derinin yarıdan çok alanını kaplayan yanıklar ve yaralar                                                 25           

e-) Yanık zemininde gelişen Marjolin ülseri ve skuamöz kanserler ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                           

II- AKCİĞER VE DAMAR SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI                     

a-)Ağır inhalasyon travması sonucu Akciğerde kalan sekeller ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                 

b-)Akut Trakeotomi sonucu Trakea'da kalan sekeller ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                            

c-)Yanık sonrası oluşan kalıcı damar içi pıhtılaşmaları ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                     

d-)Yanık sonrası oluşan kalıcı lenfödemler ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                                 

III- KULAK-BURUN SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI                         

a-)Buruna ait sekeller ilgili branş tarafından değerlendirilir.            

b-)Kulağa ait kayıp ve sekeller ilgili branş tarafından değerlendirilir.   

IV- GÖZ İLE İLGİLİ YANIK ARIZALARI                                              

a-)Elektrik yanıkları sonrası oluşan katarakt ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                            

b-)Termal travma sonucu oluşan blefaritler ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                                 

V- ÜROGENİTAL SİSTEMİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI                              

a-)Yanık komplikasyonu sonucu oluşan üro-nefropatiler ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                     

b-)Elektrik travması ve yanık sonrası gelişen genital ve üriner organ sekelleri ilgili branş tarafından değerlendirilir.                          

VI- SİNDİRİM SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI                             

a-)Curling ülseri perforasyonu sonucu opere edilen vakalar ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                 

b-)Yanığa bağlı özefagus darlıkları ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                                      

c-)Yanık komplikasyonu sonucu oluşmuş kolesistitler ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                     

d-)Yıldırım çarpması ve elektrik travması sonucu oluşan ağır anorektal harabiyete bağlı kolostomililer ilgili branş tarafından değerlendirilir.    

e-)Yanık sonrası oluşmuş ileri kaşeksiler ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                                 

VII- HAREKET SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI                             

a-)Yanık sonrası uygulanan ampütasyon, dezartikülasyona bağlı extremite kayıpları ilgili branş tarafından değerlendirilir.                          

b-)Yanık sebebiyle kalmış sindaktililer ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                                                 

c-)Extremiteleri ve eklemleri tutan sekel olarak kalmış kontraktürler ilgili branş tarafından değerlendirilir.                                    

d-)Yanık sonrası kostal kondritis ve heterotopik periartiküler kemik oluşması ilgili branş tarafından değerlendirilir.                           

VIII- SİNİR SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARAZILARI                              

a-)Yanık sonrası oluşan merkezi ve periferik sinir lezyonları ilgili branş tarafından değerlendirilir.  


Yorum Gönder

0 Yorumlar