DARÜLACEZE
1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan Darülaceze kurulduğu günden bugüne 30.000’i çocuk olmak üzere toplam 100.000 kişiye Şefkat Yuvası olmuştur. Halen 600’e yakın insanımızı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumudur.


Toplam 27.000 m2’lik bir alan üzerinde kurulan Darülaceze bünyesinde 7 aceze (düşkünler) servisi, bir poliklinik, bir çocuk kreşi, içinde kütüphanesi bulunan rehabilitasyon merkezi, fırın, 3000 kişiye yemek yapabilecek kapasitede modern bir mutfak, kesimhane, kurban etlerini 1 yıl süre ile muhafaza edebilecek buzhane, çamaşırhane ve kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde terzihane, matbaa, marangozhane, ayakkabı tamir atölyesi, demirhane mevcuttur. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı ve kendine özel bir nizamname ile yönetilen Darülaceze; gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile büyük bir ailedir. Darülaceze başta devlet hazinesinden olmayan 7.000 altın değerindeki özel eşyaları ile 10.000 altın bağışlayarak kurulmasını sağlayan Sultan II. Abdülhamit olmak üzere, bağışçılarının destekleri ile bugüne kadar varlığını sürdürmüştür.


128 yıllık Darülaceze, kurulduğu günden bugüne tüm ihtiyaçları ile işletim giderlerinin tamamını hayırseverlerin bağışları ile karşılamış ve devlete bağlı olmasına rağmen varlığını devlete yük olmadan sürdürmüştür.


Kurulduğu günden bugüne varoluş felsefesinden ödün vermeden devletin güvenirliğinde, yerel yönetimin dinamikliğinde, özel ve tüzel kişilerin bilgi birikimine ve finansmanına açık Darülaceze’nin de “Yaratandan dolayı yaratılana saygı” misyonunun birleştiriciliğiyle ortaya çıkan güçle sevgi ile gönülden verenle-alanın oluşturduğu şeffaf, kutsal bir sosyal dayanışma havuzudur.


Bağışçıları, gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile büyük bir aile olan Darülaceze darda ve sıkıntıda kalındığında sığınılacak bir kucak, varlıklı olunduğunda da desteklenecek ilk kurumdur.


Darülaceze unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi ve taşıdığı dayanışma sembolü olma vasfı ile primleri maddi manevi gönülden ödenen yoksul insanların yaşam sigortası olmaktadır.DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI KABUL KOŞULLARI


Darülaceze Başkanlığı’na kabul edilecek çocuklar ile engelli ve yaşlı bireylerde aranacak nitelikler aşağıdaki gibidir.

Darülaceze Nizamnamesi 12. ve 14. Maddeleri gereğince;

1)Çocuklar için 0 ile 3 yaş arasında olmak,

2)Bedensel engelli bireyler için 18 yaşını doldurmuş olmak,

3)Yaşlı bireyler için 60 yaşını doldurmuş olmak,

4)İstanbul’da doğmuş olmak veya en az 5 yıldır İstanbul’da sürekli ikamet ediyor olmak,

5)Çalışma gücünü kaybetmiş olmak; bakıma, barınmaya ve korunmaya gereksinim duymak,

6)İstanbul’da veya taşrada kendisine kanunen bakmakla sorumlu kimsesi bulunmamak,

7)İstanbul’da veya taşrada kendisine kanunen bakmakla sorumlu kimsesi var ise;

a. Çocukları 18 yaşın altında ise çocukları reşit olana kadar,

b. Çocukları öğrenci veya asker ise çocukları öğrenciliklerini veya askerliklerini tamamlayıncaya kadar şartlı kabule tabii olmak,

c.Çocuklarının fiziksel, zihinsel veya ruhsal engellerinden birisi var ise Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile durumlarını belgelemek,

d.Eşlerden birisi sağlık problemi nedeniyle diğerine bakamayacak durumda ise Sağlık Kurulu Raporu ile durumunu belgelemek,

8)Sokakta bulunmuş olup da kolluk kuvvetleri tarafından Kuruma getirilen bireyler için, Darülaceze Başkanlığı’nca psiko-sosyal değerlendirmeye ve tıbbi muayeneye tabii olmak,

9)Çocuklar için,ilgili mahkemelerce haklarında Korunma Kararı alınarak Bakım Tedbiri Kararı uygulanmış olmak,

10)Çocukların buluntu olması halinde bulunduğu ilçenin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nden Tahkikat Evrakları ile ilçe hastanelerinden birinden Sağlık Evraklarını tamamlamış olmak,

Darülaceze Nizamnamesi 14. Maddesi gereğince;

11)Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak,

12)Sâri ve bulaşıcı hastalığı olmamak,

Darülaceze Nizamnamesi 15., 16. Ve 18. Maddeleri gereğince;

13)Öz bakım ve becerilerini gerçekleştiremeyecek durumda olup da ekonomik yeterliliğe sahip olan engelli ve yaşlı bireyler için, ölünceye kadar kendilerine bakılmak kaydıyla mal varlıklarını Darülaceze Başkanlığı’na hibe veya ferağ etmek ya da aylık ücret ödemek ve varsa maaşlarının %70’ini Kuruma noter aracılığı ile aktarmak.


İletişim Bilgileri :Adres: Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı – ŞİŞLİ / İSTANBUL

Telefon Numarası: 02122101895

Faks Numarası: 02122101896

E-Posta: baskanlik@darulaceze.gov.tr
link.: https://www.darulaceze.gov.tr/

Yorum Gönder

2 Yorumlar