Karaciğer Hastalıklarına Bağlı Oluşan Kalıcı Bozukluklarda Engel Oranı Tespiti
Karaciğer hastalıklarına bağlı kalıcı bozuklukları değerlendirme kriterleri Tablo 7’de gösterilmiştir. Karaciğer transplantasyonlu hastalarda Özür Oranı %70 oranına Tablo 7’de belirtilen sınıflandırma kriterlerinden takdir edilen özür oranlarının Balthazard Formülü ile eklenmesi ile kişinin özür oranı elde edilir.

Tablo 7- Karaciğer hastalığına bağlı oluşan kalıcı bozuklukları sınıflandırma kriterleri.

Sınıf 1

Sınıf 2

Sınıf 3

Sınıf 4

Özür Oranı % 15

Özür Oranı % 30

Özür Oranı % 50

Özür Oranı % 95

Devam eden karaciğer hastalığı objektif bulguları var.

Son üç yılda karaciğer hastalığına bağlı semptom veya asit, sarılık, özefagus varis kanamasına dair öyküsü yok

Ve

Beslenmesi iyi ve gücü yerinde 

Ve

Biyokimyasal çalışmalar minimal fonksiyonel rahatsızlığı gösterir

Veya

Bilirübin metobolizmasının primer hastalıkları.

Kronik karaciğer hastalığının objektif bulguları var. Karaciğer hastalığı semptomları veya son üç yıldır oluşan asit, sarılık, özefagus varis kanamasına dair öyküsü yok

Ve

Beslenmesinin iyi ve gücünü yerinde

Ve

Biyokimyasal çalışmalar sınıf 1’dekilere göre daha ciddi karaciğer hasarını işaret eder.

İlerleyici kronik karaciğer hastalığı objektif bulguları veya son yıl içinde oluşan sarılık, asit veya özefageal veya gastrik varis kanaması öyküsü

Ve

Beslenmesi ve gücü zayıf

Veya

Aralıklarla meydana gelen hepatik ensefalopati.

İlerleyici kronik karaciğer hastalığı objektif bulguları veya hepatik yetmezliğin santral sinir sistemi belirtileri ile olan sürekli sarılık veya gastrik veya özefageal kanama

Ve

Beslenme bozukluğu ve güçsüzlük.

 

b) Safra Yolları Hastalıklarına Bağlı Oluşan Kalıcı Bozukluk Sınıflama Kriterleri:

Safra yolları hastalıklarına bağlı kalıcı bozuklukları değerlendirme kriterleri Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8- Safra yolları hastalıklarına bağlı oluşan kalıcı bozuklukların sınıflandırma kriterleri.

Sınıf 1

Sınıf 2

Sınıf 3

Sınıf 4

Özür Oranı % 10

Özür Oranı % 30

Özür Oranı % 50

Özür Oranı % 95

Sık tekrarlamayan safra yolları bozukluğu.

Tekrarlayan tedaviye cevapsız, safra yolları bozukluğu.

 

Tekrarlayan kolanjit ile seyreden ve onarılamayan safra yolları obstrüksiyonu.

Kalıcı sarılık; ortak safra kanalı (koledok) obstrüksiyonuna bağlı ilerleyici karaciğer hastalığı.

Yorum Gönder

0 Yorumlar